Moss Industri- og Næringsforening | Bare enda et WordPress-nettsted

Om MIN

Moss Industri- og Næringsforening (MIN) er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for næringsdrivende i Mosseregionen. Foreningen arbeider for å utvikle distriktets industrielle miljø, bedre rammebetingelsene for næringslivet og å legge forholdene til rette for nyetableringer. Våre medlemmer spenner fra enkeltmannsforetak og personlige medlemmer til store internasjonale konsern. Foreningen har høy grad av legitimitet hos lokale og regionale myndigheter, øvrige samfunnsaktører og publikum. MIN vil skape forståelse for næringslivets betydning og vil være et troverdig talerør med næringspolitisk innflytelse og påvirkningskraft.

NyheterSe alle

Medlemsmøte med Silvija Seres

Kveldens foredragsholder Silvija Seres holdt et meget interessant foredrag for en bergtatt forsamling på Refsnes Gods. Hun snakket om teknologiutvikling og digitaliseringens innvirkning på arbeidslivet i…

Næringsvennlig eller ikke

I løpet av kort tid har vi fått presentert to rapporter om regionens attraktivitet for næringslivet. Disse plasserer oss i hver sin ende av…

En takk til Per Gunnar Brandstorp

Forleden ble restaurantmannen Per Gunnar Brandstorp brettet ut på førstesiden i en herværende lokalavis. Bakgrunnen var problemer i hans etter hvert omfattende restaurantvirksomhet, som…

Vi taler din sak!
Som medlem i Moss Industri- og Næringsforening får du større gjennomslag i saker som angår din virksomhet.

Kommende arrangementer