Moss Industri- og Næringsforening |

Om MIN

Moss Industri- og Næringsforening (MIN) er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for næringsdrivende i Mosseregionen. Foreningen arbeider for å utvikle distriktets industrielle miljø, bedre rammebetingelsene for næringslivet og å legge forholdene til rette for nyetableringer. Våre medlemmer spenner fra enkeltmannsforetak og personlige medlemmer til store internasjonale konsern. Foreningen har høy grad av legitimitet hos lokale og regionale myndigheter, øvrige samfunnsaktører og publikum. MIN vil skape forståelse for næringslivets betydning og vil være et troverdig talerør med næringspolitisk innflytelse og påvirkningskraft.

NyheterSe alle

Mollatts vei

Det er snart klart for ny bruk av det gamle fabrikkområdet etter M. Peterson & Søn. Nye funksjoner og virksomheter, men først og fremst…

Kompetansearbeidsplasser og ledighet

Når fremtidens Moss skal utvikles havner arbeidsmarkedet høyt oppe på ønskelisten, i det minste for de som kan og vil arbeide. Det pågår nå…

Skatteinntekter og havn

Tilhengere av en fortsatt havnedrift i Moss trekker ofte frem at havnen er viktig for kommunens skatteinntekter fra de arbeidsplasser som havnen skaper i…

Vi taler din sak!
Som medlem i Moss Industri- og Næringsforening får du større gjennomslag i saker som angår din virksomhet.

Kommende arrangementer