Moss Industri- og Næringsforening |

Om MIN

Moss Industri- og Næringsforening (MIN) er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for næringsdrivende i Mosseregionen. Foreningen arbeider for å utvikle distriktets industrielle miljø, bedre rammebetingelsene for næringslivet og å legge forholdene til rette for nyetableringer. Våre medlemmer spenner fra enkeltmannsforetak og personlige medlemmer til store internasjonale konsern. Foreningen har høy grad av legitimitet hos lokale og regionale myndigheter, øvrige samfunnsaktører og publikum. MIN vil skape forståelse for næringslivets betydning og vil være et troverdig talerør med næringspolitisk innflytelse og påvirkningskraft.

NyheterSe alle

Korrupsjon og slikt

Avisspalter og sosiale medier preges fra tid til annen av direkte beskyldninger eller mer dulgte antydninger om «korrupsjon», men aller helst brukes beslektede ord…

Ordbruk og folkeskikk

Sosiale medier er blitt en boltreplass for uhemmede ytringer og ansvarsfri ordgytning. På sitt verste kan det ligne til forveksling på gamle dagers sydenturer…

En stor takk til Gretha Kant

Moss Industri- og Næringsforening har en mangeårig tradisjon for å utnevne æresmedlemmer. Etter foreningens vedtekter kan en slik honnør gis av generalforsamlingen etter enstemmig…

Vi taler din sak!
Som medlem i Moss Industri- og Næringsforening får du større gjennomslag i saker som angår din virksomhet.

Kommende arrangementer