Moss Industri- og Næringsforening | Bare enda et WordPress-nettsted

Om MIN

Moss Industri- og Næringsforening (MIN) er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for næringsdrivende i Mosseregionen. Foreningen arbeider for å utvikle distriktets industrielle miljø, bedre rammebetingelsene for næringslivet og å legge forholdene til rette for nyetableringer. Våre medlemmer spenner fra enkeltmannsforetak og personlige medlemmer til store internasjonale konsern. Foreningen har høy grad av legitimitet hos lokale og regionale myndigheter, øvrige samfunnsaktører og publikum. MIN vil skape forståelse for næringslivets betydning og vil være et troverdig talerør med næringspolitisk innflytelse og påvirkningskraft.

NyheterSe alle

Offentlige anskaffelser

Det offentlige er en svært viktig kunde for mange bedrifter. Statlig og kommunal sektor etterspør årlig varer og tjenester for omkring 500 milliarder, hvorav…

Oppgang for norsk industri

I august tillot jeg meg en optimistisk spådom under overskriften «Det lysner i norsk næringsliv». Nå foreligger tallene som bekrefter dette. Den såkalte «innkjøpssjefsindeksen»…

Vi taler din sak!
Som medlem i Moss Industri- og Næringsforening får du større gjennomslag i saker som angår din virksomhet.

Kommende arrangementer