Moss Industri- og Næringsforening |

Om MIN

Moss Industri- og Næringsforening (MIN) er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for næringsdrivende i Mosseregionen. Foreningen arbeider for å utvikle distriktets industrielle miljø, bedre rammebetingelsene for næringslivet og å legge forholdene til rette for nyetableringer. Våre medlemmer spenner fra enkeltmannsforetak og personlige medlemmer til store internasjonale konsern. Foreningen har høy grad av legitimitet hos lokale og regionale myndigheter, øvrige samfunnsaktører og publikum. MIN vil skape forståelse for næringslivets betydning og vil være et troverdig talerør med næringspolitisk innflytelse og påvirkningskraft.

NyheterSe alle

Om å skape nye arbeidsplasser (1)

I forrige uke trommet Mosseregionen Næringsutvikling (MNU) sammen til strategiseminar. Tema var hvordan vi kan skape nye arbeidsplasser i regionen vår. MNU har med…

Moss sentrum og netthandel

Tradisjonelt har vi sett på de bilbaserte kjøpesentrene utenfor bykjernen som den fremste trussel for sentrums utvikling og attraktivitet. Mye tyder på at de…

Vi taler din sak!
Som medlem i Moss Industri- og Næringsforening får du større gjennomslag i saker som angår din virksomhet.

Kommende arrangementer