Moss Industri- og Næringsforening |

Om MIN

Moss Industri- og Næringsforening (MIN) er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for næringsdrivende i Mosseregionen. Foreningen arbeider for å utvikle distriktets industrielle miljø, bedre rammebetingelsene for næringslivet og å legge forholdene til rette for nyetableringer. Våre medlemmer spenner fra enkeltmannsforetak og personlige medlemmer til store internasjonale konsern. Foreningen har høy grad av legitimitet hos lokale og regionale myndigheter, øvrige samfunnsaktører og publikum. MIN vil skape forståelse for næringslivets betydning og vil være et troverdig talerør med næringspolitisk innflytelse og påvirkningskraft.

NyheterSe alle

Industrihistorie som gjentar seg

I 1952 utga Industriforeningen «Mossefirkort» for å markere bredden i byens industri og næringsliv. På 48 spillkort ble like mange bedrifter, produkter, attraksjoner og…

Professorer, monstre og Moss havn

Planene for Moss havn begynner å ta form, nå som jernbanens behov er avklart. Som så ofte viser det seg at den mest spissformulerte…

Er Østfold med?

For snart 20 år siden ble jeg bedt av Næringsdepartementet om å bidra til å bygge opp et nytt statlig investeringsfond som skulle sprøyte…

Vi taler din sak!
Som medlem i Moss Industri- og Næringsforening får du større gjennomslag i saker som angår din virksomhet.

Kommende arrangementer