Moss Industri- og Næringsforening |

Om MIN

Moss Industri- og Næringsforening (MIN) er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for næringsdrivende i Mosseregionen. Foreningen arbeider for å utvikle distriktets industrielle miljø, bedre rammebetingelsene for næringslivet og å legge forholdene til rette for nyetableringer. Våre medlemmer spenner fra enkeltmannsforetak og personlige medlemmer til store internasjonale konsern. Foreningen har høy grad av legitimitet hos lokale og regionale myndigheter, øvrige samfunnsaktører og publikum. MIN vil skape forståelse for næringslivets betydning og vil være et troverdig talerør med næringspolitisk innflytelse og påvirkningskraft.

NyheterSe alle

Region Viken og Moss

Det er nå endelig avklart at fylkeskommunen blir erstattet av region Viken med Østfold, Akershus og Buskerud. Sett fra Østfold virker det logisk å…

Om å skape nye arbeidsplasser (3)

De siste ukene har jeg vært innom de viktigste forutsetningene for nye etableringer, nemlig tilgang på forretningsideer og kapital. I motsetning til hva de…

Om å skape nye arbeidsplasser (2)

Arbeidsplasser er et tema vi aldri vil bli ferdige med. Samfunnet trenger verdiskapningen og skatteinntektene, den ansatte trenger noe å leve av, og de…

Vi taler din sak!
Som medlem i Moss Industri- og Næringsforening får du større gjennomslag i saker som angår din virksomhet.

Kommende arrangementer