Ukategorisert

Ukategorisert

Regionens næringsliv i 1952

Når vi nå utgir en ny utgave av «Mossefirkort» er det nærliggende å ta et blikk på byens industri i 1952, – da de første Mossefirkortene kom ut. På 48 spillkort ble bedrifter, produkter, attraksjoner og «dyder» presentert for byens borgere og næringslivets kunder og forbindelser over hele landet. Akkurat[…]

Industrihistorie som gjentar seg

I 1952 utga Industriforeningen «Mossefirkort» for å markere bredden i byens industri og næringsliv. På 48 spillkort ble like mange bedrifter, produkter, attraksjoner og «dyder» presentert for byens borgere og næringslivets kontakter. Dette var bare et lite utvalg av bedrifter den gangen. Det var enighet i industrien om at det[…]

Professorer, monstre og Moss havn

Planene for Moss havn begynner å ta form, nå som jernbanens behov er avklart. Som så ofte viser det seg at den mest spissformulerte kritikken og de dystreste spådommene gjøres til skamme når planene konkretiseres. Det er lett å dele ut karakteristikker som begynner med «monster», så snart noe skal[…]

Er Østfold med?

For snart 20 år siden ble jeg bedt av Næringsdepartementet om å bidra til å bygge opp et nytt statlig investeringsfond som skulle sprøyte store mengder risikovillig egenkapital i næringslivet gjennom såkalte «fond-i-fond». Nå er det kjent som Argentum og har vokst seg til en solid og viktig spiller i[…]

Mot lysere tider

Næringslivet samlet seg i forrige uke i Oslo Spektrum for å diskutere utsiktene for bedriftene og hvilke muligheter og trusler som ligger foran oss. Det har vært mange spennende innspill, men om vi sorterer litt i informasjonsstrømmen danner det seg et tydelig bilde av et næringsliv som er offensivt og[…]

Region Viken og Moss

Det er nå endelig avklart at fylkeskommunen blir erstattet av region Viken med Østfold, Akershus og Buskerud. Sett fra Østfold virker det logisk å slå seg sammen med Akershus, mens de vestligste delene av Buskerud virker noe fjerne. Uansett hva vi måtte mene om dette, er regionreformen nå vedtatt og[…]

Om å skape nye arbeidsplasser (3)

De siste ukene har jeg vært innom de viktigste forutsetningene for nye etableringer, nemlig tilgang på forretningsideer og kapital. I motsetning til hva de fleste tror er ikke tilgangen til forretningsideer det største problemet. Vi sliter mer med å skaffe risikovillig kapital. Den tredje forutsetningen er evne til å gjøre[…]

Om å skape nye arbeidsplasser (2)

Arbeidsplasser er et tema vi aldri vil bli ferdige med. Samfunnet trenger verdiskapningen og skatteinntektene, den ansatte trenger noe å leve av, og de aller fleste av oss ønsker å ha noe meningsfylt å drive med. Mangel på relevant arbeid skaper misnøye og et utenforskap som over tid gir sosiale[…]

Om å skape nye arbeidsplasser (1)

I forrige uke trommet Mosseregionen Næringsutvikling (MNU) sammen til strategiseminar. Tema var hvordan vi kan skape nye arbeidsplasser i regionen vår. MNU har med sin virksomhet bidratt til nyetableringer og arbeidsplasser. Vi kommer likevel ikke unna det faktum at regionen har et betydelig underskudd på arbeidsplasser, noe som resulterer i[…]

Omstillingsbehov og utfordringer i næringslivet

Sist uke møtte NHOs toppleder Kristin Skogen Lund en stor og lydhør forsamling i Moss Industri- og Næringsforening. Med seg hadde hun både NHOs regionleder Roald Guldbrandsen og styreleder Jon Karlsen. Selv er hun en av landets mest erfarne toppledere, med bakgrunn fra Telenor, Aftenposten og Coca Cola. Budskapet om[…]