Ukategorisert

Ukategorisert

Trafikkutfordinger i Mosseregionen

Det ble et informativt og engasjert medlemsmøte på Teams den 8. des. med temaet: Hvordan kan vi løse køproblematikken i Mosseregionen på kort og lang sikt til det beste for næringslivet og innbyggerne? Vi fikk en status og videre planer når det gjelder utbygging av RV 19 v/ Trude Holter,[…]

Medlemsmøte den 29. sept Kompetanse for fremtidens arbeidsliv i Mosseregionen

Oppsummering av medlemsmøte den 29.09.i Moss Industri- og Næringsforening Tema:  Kompetanse for fremtidens arbeidsliv i Mosseregionen Program Kl 17.30 Hvordan har Kongsberg gruppen dekket sitt kompetansebehov gjennom å styrke samarbeidet mellom utdanningsaktørene og arbeidslivet? v/ Hans Petter Blokkum, konserndirektør for HR Kongsberg Gruppen Kl 18.15 Hva sier NHO Kompetansebarometer om[…]

Om å gå av med umiddelbar virkning

Nylig ble lederen for en av byens mest ekspansive IT-selskaper, View Software, takket av etter å ha ledet selskapet i ti år; først gjennom en svært krevende og turbulent periode og deretter mange år med god lønnsomhet og kraftig vekst. Selskapet har, takket være iherdig innsats og lokal risikovillig kapital,[…]

Netthandel og Moss sentrum

Det er ikke så mye i det ferske statsbudsjettet man kan henge seg opp i, kanskje med unntak av fjerningen av momsfritaket vi har hatt for kjøp fra utlandet opp til 350 kroner. Dette er en lettelse for mange norske virksomheter som har vært utsatt for dårligere konkurransevilkår enn utenlandske[…]

Eierstyring

Begrepet «eierstyring» dukker stadig oftere opp i både offentlig og privat sammenheng. Staten og private eiere har i mange år arbeidet med å utvikle gode prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse, ofte benevnt som «Corporate Governance». For en kommune dreier det seg oftest om tjenesteproduksjon gjennom ulike etater eller gjennom[…]

Når nok er nok

Bygging av den nye jernbanen gjennom Moss sentrum er godt i gang. Forberedende arbeider har pågått i lang tid og vi ser allerede fysiske spor av prosjektet. Det er vel ingen i dag, som på fullt alvor, tror på en ny trasé, enten man har vært tilhenger eller motstander av[…]

Moss havn og fremtidig styring

Med ny kommune får vi også en ny og viktig debatt om organisering av de mange kommunale aktiviteter og tjenester som skal leveres. Det meste er forholdsvis åpenbare prosesser hvor utnyttelse av stordriftsfordeler og samlet kompetanse vil være den positive drivkraft. For Moss havn er det ingen slike aspekter. Havnen[…]

AniCura Dyrehospiltal – en god gründerhistorie

Gjennom 32 år har Ruth Anne Aas og Halldor Matre Skålnes gjort en lang og imponerende reise fra Jeløy Dyreklinikk på Nordre Jeløy til et stort og moderne dyrehospital på Høyda. Det har vært mange år med lange dager og mye arbeid. Ved siden av langsiktighet og hardt arbeid har[…]

En klok beslutning om bro over fjorden

Det er glede og stor lettelse å spore etter at Staten har vedtatt å skrinlegge utredningen av en broforbindelse over Oslofjorden. En trasé over Mossesundet og Søndre Jeløy ville forringet og langt på vei ødelagt noen av de vakreste og mest benyttede naturområdene i byen vår. Den bredt forankrede aksjon[…]

Fremtidens industri i Moss

Et stort internasjonalt oppkjøpsfond har overtatt den tradisjonsrike klesprodusenten Dahle of Norway, kjent for strikket motetøy i den høyere prisklasse. Slike oppkjøpsfond, eller Private Equity forvaltere, har som arbeidsmetode å kjøpe opp bedrifter og gjennomføre endringer for å bedre lønnsomheten. Etter reorganiseringer, sterk satsning på salg og tøffe kostnadskutt blir[…]