Bli kjent med Facilitator, Frelsesarmeen og Leonberg!

Velkommen til medlemsmøtet i regi av Moss Industri- og Næringsforening MIN tirsdag 23. april hvor vi skal bli kjent med tre bedrifter som alle er medlemmer: Medlemsmøtet begynner kl. 17.30 og avsluttes innen kl. 19.30. […]

Generalforsamling 2023

Dokumenter til MINs årsmøte/generalforsamling 2023 er sendt ut til alle medlemmer i dag, 4. mars. Samtlige medlemmer har, uavhengig av størrelse, en – 1 – stemme på generalforsamlingen gitt at kontingent 2024 er betalt. Har […]