Ukategorisert

Ukategorisert

Det går bra i Norge

I mange år har vi opplevd Norge som en idyllisk øy i et hav av problemer. For arbeids- og næringslivet har det bare vært et tidsspørsmål når problemene i verdensøkonomien ville slå inn over landegrensene og skape problemer for norsk økonomi. Men det vi har opplevd det siste året er[…]

Hva har vi lært av Visit Moss?

I avisspaltene har det i årevis vært oppslag om en injuriesak i etterkant av konkursen i Visit Moss AS. Saken fikk sin avslutning ved at Høyesterett avviste anken og dermed står den til dels krasse kritikk av styreleder seg. – Eller rettere sagt retten til å ytre slik kritikk. Rent[…]

Fiffige resonnementer?

Denne spalten er ikke ment for å svare på leserinnlegg i Byavisa, men av og til kan det være på sin plass å gjenta enkelte utsagn. En debatteknikk som dessverre brer om seg, er å lage en upresis fremstilling av andres meninger, ta utsagn ut av sammenhengen og deretter argumentere[…]

Fremkommelighet under anleggsperioden

For noen dager siden inviterte ordførerne i Rygge og Moss til en idedugnad for å se på løsninger for å bedre fremkommeligheten på Riksvei 19 i påvente av den nye Riksvei 19. Dette er nettopp hva Moss Industri- og Næringsforening har bedt om. Foreningen har gjentatte ganger gitt uttrykk for[…]

Jernbanen blir fantastisk fin for byen

Bane NOR er godt i gang med de forberedende arbeider for den vedtatte jernbaneløsning. Likevel ropes det fortsatt «klippe, klippe» fra en talefør gruppe motstandere. Det argumenteres i mange retninger, og noe kunne kanskje vært nyttig å se på, om det var for noen år siden. Jeg har et antall[…]

Vårt mangfoldige næringsliv

Medlemsmøtet i Moss Industri- og Næringsforening i april bød på presentasjon av fire av regionens bedrifter. Dette er gjort en rekke ganger tidligere, og hver gang møter et rekordstort antall opp for å lære om regionale bedrifter som de fleste av oss ikke tenker på i hverdagen. Sannheten er vel[…]

Infrastrukturprosjekter og konjunkturer

Fremdrift for jernbane og Riksvei 19 er blitt et stort og viktig tema i Mosseregionen. Det er blitt et enda større tema i de yte delene av det store jernbaneprosjektet som skal knytte sammen byene i tre retninger fra Oslo til henholdsvis Halden, Skien og Lillehammer. Dette Inter-City triangelet er[…]

Det ansettes i industrien

Det er få næringer som kan måle seg med industrien når det gjelder å sysselsette et bredt spekter av arbeidstagere. I en situasjon hvor boligbyggingen har bremset litt, vil oppmerksomheten rettes mer mot industriens evne til å vinne kontrakter, øke aktiviteten og dermed ansette flere mennesker. Det er med glede[…]

Riksvei 19 og fremdrift

For vårt lokale næringsliv har gode samferdselsløsninger hatt høyeste prioritet helt siden Moss Industri- og Næringsforening satte dette på sin handlingsplan en gang på 50-tallet. Ser man på alle de tiltak som er gjort, skulle man kunne si seg fornøyd, men den triste virkelighet er at trafikken har økt raskere[…]

Mossefirkortene, hvor kom ideen fra?

Moss Industri- og Næringsforening har så langt distribuert de fleste av de 5.000 kortstokken vi har trykket opp. For å møte etterspørselen er det nå satt i bestilling ytterligere 5.000 kortstokker hos vår leverandør Kias i Moss. Det kommer stadig inn spørsmål om hvor man kan få kortstokkene. (De er[…]