Ukategorisert

Ukategorisert

Medlemsmøtet 28. september om kompetanse

Nå er invitasjonen sendt ut til denne månedens medlemsmøte. Har du ennå ikke fått invitasjon? Ta kontakt med daglig leder Ellen B. Wickstrand ebw@mossindustriforening.no eller tlf. 911 00 702 for å få tilsendt fullstendig program. Kompetanse er et fagområde som angår alle virksomheter uavhengig av type, størrelse og produkt. Medlemsmøtets[…]

Test ut forretningsideen din!

12. oktober lanserer Mosseregionens Næringsutvikling as. Startup Camp. Et gratis tilbud til bedrifter, gründere og enkeltpersoner i Mosseregionen og Vestby som har en forretningsidé og trenger hjelp til å  realisere den. Programmet er for personer og selskaper i Vestby og Mosseregionen som ønsker hjelp til å realisere sin forretningsidé. Sammen[…]

Har du en forretningsidé? Gratis kurs med beste veiledere. Grip sjansen!

Denne høsten arrangerer Mosseregionens Næringsutvikling MNU næringsutviklingsprogrammet «Startup Camp». Gjennom 5 ukentlige samlinger lærer du metoder for å teste og verifisere din forretningsidé. Underveis vil du få veiledning fra rådgivere innen forretningsutvikling og innovasjon. Deltagelse er gratis. Programmet begynner 12. oktober. Kontakt: Prosjektleder André Thysted +47 47340801at@mnu-as.noRosenvinges Vei 8,1532 Moss

Bedrifter med lokal forankring og stor spennvidde

Medlemsmøtet 28. august viste stor bredde i våre lokale bedrifter. Den ene – s360 – «smyger» seg så å si inn i vårt daglige liv på nett, mens Orkla Foods Norge er kjent og kjært med produkter som sennep og rødkål. Administrerende direktør Ole Kristian Ullereng tok oss med fra[…]

Trafikkutfordinger i Mosseregionen

Det ble et informativt og engasjert medlemsmøte på Teams den 8. des. med temaet: Hvordan kan vi løse køproblematikken i Mosseregionen på kort og lang sikt til det beste for næringslivet og innbyggerne? Vi fikk en status og videre planer når det gjelder utbygging av RV 19 v/ Trude Holter,[…]

Medlemsmøte den 29. sept Kompetanse for fremtidens arbeidsliv i Mosseregionen

Oppsummering av medlemsmøte den 29.09.i Moss Industri- og Næringsforening Tema:  Kompetanse for fremtidens arbeidsliv i Mosseregionen Program Kl 17.30 Hvordan har Kongsberg gruppen dekket sitt kompetansebehov gjennom å styrke samarbeidet mellom utdanningsaktørene og arbeidslivet? v/ Hans Petter Blokkum, konserndirektør for HR Kongsberg Gruppen Kl 18.15 Hva sier NHO Kompetansebarometer om[…]

Om å gå av med umiddelbar virkning

Nylig ble lederen for en av byens mest ekspansive IT-selskaper, View Software, takket av etter å ha ledet selskapet i ti år; først gjennom en svært krevende og turbulent periode og deretter mange år med god lønnsomhet og kraftig vekst. Selskapet har, takket være iherdig innsats og lokal risikovillig kapital,[…]

Netthandel og Moss sentrum

Det er ikke så mye i det ferske statsbudsjettet man kan henge seg opp i, kanskje med unntak av fjerningen av momsfritaket vi har hatt for kjøp fra utlandet opp til 350 kroner. Dette er en lettelse for mange norske virksomheter som har vært utsatt for dårligere konkurransevilkår enn utenlandske[…]

Eierstyring

Begrepet «eierstyring» dukker stadig oftere opp i både offentlig og privat sammenheng. Staten og private eiere har i mange år arbeidet med å utvikle gode prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse, ofte benevnt som «Corporate Governance». For en kommune dreier det seg oftest om tjenesteproduksjon gjennom ulike etater eller gjennom[…]

Når nok er nok

Bygging av den nye jernbanen gjennom Moss sentrum er godt i gang. Forberedende arbeider har pågått i lang tid og vi ser allerede fysiske spor av prosjektet. Det er vel ingen i dag, som på fullt alvor, tror på en ny trasé, enten man har vært tilhenger eller motstander av[…]