Ukategorisert

Ukategorisert

Statsbudsjettet og Moss

Så er det tid igjen for budsjettforhandlinger på Stortinget. Om vi ser bort fra ulike maktpolitiske ambisjoner som kan gi noen endringer, er det all grunn til å tro at vi i 2019 vil leve med et budsjett som i all hovedsak ligner det som nå er foreslått. Realiteten er[…]

Mangfoldet av næringsforeninger

Mosseregionen har et rikholdig utvalg av foreninger og selskaper som på ulikt vis ivaretar en eller flere næringers interesser. Vi har, foruten Moss Industri- og Næringsforening og Mosseregionens Næringsutvikling AS, både håndverkerforening, gårdeierforening, handelsstands­forening og et sentrumsselskap. Etter havariet i Visit Moss forholder reiselivsnæringen seg til selskapene i Østfold og[…]

Gratulasjoner til Wärtsilä og litt historie

Det er med glede vi registrerer de store ordrene som Wärtsilä har sikret seg. Med dette er en av byens viktige og på mange måter svært imponerende virksomheter fullt beskjeftiget i lang tid. Dette er en fremragende prestasjon i et krevende internasjonalt marked. De av våre medlemmer som har savnet[…]

Jernbanen og muligheter for lokale bedrifter

Etter en årelang tautrekking om trasevalg og stasjonsplassering er arbeidene med den nye jernbanen nå i gang i Moss. Det er grunn til å glede seg til det hele står ferdig, men det er også grunn til å bekymre seg for anleggsperioden. Et av aspektene ved jernbaneprosjektet som i liten[…]

Status for norsk økonomi

Tirsdag i forrige uke ble det fremlagt en rekke viktige tall for norsk økonomi. Derfor avholdt Moss Industri- og Næringsforening et av sine faste medlemsmøter hvor Handelsbankens anerkjente seniorøkonom Marius Gonsholt Hov dele sine analyser med et ytterst lydhørt publikum. Vi kommer ikke unna det faktum at hendelsene i verden[…]

Kommunalisering av omsorgstjenestene

Med ordførerskiftet i Moss fikk vi full stopp i utviklingen av private omsorgstjenester. Den forsiktige privatisering av deler av det kommunale tjenestetilbud som var påbegynt, er blitt reversert. Bak dette ligger en tydelig uttalt intensjon, forankret i et politisk program og en ideologi som på sitt enkleste uttrykkes som «nei[…]

Innovativ Mosse-bedrift på Svalbard

For oss som abonnerer på Svalbardposten dukker det av og til opp nyheter om vårt lokale næringsliv som vi snarere kunne vente å finne i våre lokale medier. På Svalbard får miljøhensyn stadig større betydning. Til manges overraskelse er solcellepaneler noe av det som testes ut. Med lav sol monteres[…]

Et viktig 100-års minne

I år er det 100 år siden familien Heilmann overtok som eiere i Moss Aktiebryggeri. Det startet med Alfred Rossing Heilmann. Han ble født i Trondheim i 1877 og kom til Moss med bryggeriutdannelse fra Tyskland og flere års erfaring som bryggerimester ved Toten Bryggeri. Fra 1918 gjennomførte han store[…]

Hva mener vi om næringslivet?

Over en årrekke er kunnskapen om næringslivet og dets betydning for samfunnet blitt svekket. Det kan skyldes at mange politikere og journalister i lange perioder har følt at den offentlige oljerikdom har vært så stor at det nærmest er utviklet en forakt for næringslivets verdiskapning. De seneste års svingninger i[…]

Mollatts vei

Det er snart klart for ny bruk av det gamle fabrikkområdet etter M. Peterson & Søn. Nye funksjoner og virksomheter, men først og fremst nye boliger vokser opp av en tradisjonsrik industritomt. Et bredt engasjement, navnekomité og en politisk beslutning skal skrive historien for dette stedet gjennom navn på gater[…]