Ukategorisert

Ukategorisert

Kompetansearbeidsplasser og ledighet

Når fremtidens Moss skal utvikles havner arbeidsmarkedet høyt oppe på ønskelisten, i det minste for de som kan og vil arbeide. Det pågår nå en rekke gode prosesser, ikke minst i de politiske partier, for å få frem gode ideer og planer for den nye Moss kommune. Et uttrykk som[…]

Skatteinntekter og havn

Tilhengere av en fortsatt havnedrift i Moss trekker ofte frem at havnen er viktig for kommunens skatteinntekter fra de arbeidsplasser som havnen skaper i de bedrifter og som har nytte av en effektiv regional havn. Dette faller enkelte havnemotstandere tungt for brystet. En av anførerne i kampen mot Moss havn[…]

Sommerhilsen 2018

TIL ALLE MEDLEMMER I MOSS INDUSTRI- OG NÆRINGSFORENING Moss, 20. juni 2018 Vi har så langt hatt mer sommervær i mai og begynnelsen av juni enn vi hadde i hele 2017. Det er det all grunn til å bare nyte, ikke minst når solen også synes å skinne på det[…]

Egenkapital til lokale bedrifter

Det er et tilbakevendende tema i lokalt næringsliv at det er tungt å finansiere oppstart av nye virksomheter eller vekst i eksisterende. Dette har vært tema for et stort antall konferanser og mange kilometer med avisoppslag. Også i denne spalten har disse utfordringene vært en gjenganger. Det hjelper nemlig ikke[…]

Moss Havns økonomi

Det er tidvis stort engasjement og mange meninger om de økonomiske resultater og utsikter for Moss havn. Synspunktene som fremkommer vitner ikke alltid om omsorg for bedriften, selskapet og arbeidsplassen Moss havn. Det skinner oftest gjennom et ønske om å bli kvitt en havn som kan forstyrre utsikten over solnedgangen.[…]

Det går bra i Norge

I mange år har vi opplevd Norge som en idyllisk øy i et hav av problemer. For arbeids- og næringslivet har det bare vært et tidsspørsmål når problemene i verdensøkonomien ville slå inn over landegrensene og skape problemer for norsk økonomi. Men det vi har opplevd det siste året er[…]

Hva har vi lært av Visit Moss?

I avisspaltene har det i årevis vært oppslag om en injuriesak i etterkant av konkursen i Visit Moss AS. Saken fikk sin avslutning ved at Høyesterett avviste anken og dermed står den til dels krasse kritikk av styreleder seg. – Eller rettere sagt retten til å ytre slik kritikk. Rent[…]

Fiffige resonnementer?

Denne spalten er ikke ment for å svare på leserinnlegg i Byavisa, men av og til kan det være på sin plass å gjenta enkelte utsagn. En debatteknikk som dessverre brer om seg, er å lage en upresis fremstilling av andres meninger, ta utsagn ut av sammenhengen og deretter argumentere[…]

Fremkommelighet under anleggsperioden

For noen dager siden inviterte ordførerne i Rygge og Moss til en idedugnad for å se på løsninger for å bedre fremkommeligheten på Riksvei 19 i påvente av den nye Riksvei 19. Dette er nettopp hva Moss Industri- og Næringsforening har bedt om. Foreningen har gjentatte ganger gitt uttrykk for[…]

Jernbanen blir fantastisk fin for byen

Bane NOR er godt i gang med de forberedende arbeider for den vedtatte jernbaneløsning. Likevel ropes det fortsatt «klippe, klippe» fra en talefør gruppe motstandere. Det argumenteres i mange retninger, og noe kunne kanskje vært nyttig å se på, om det var for noen år siden. Jeg har et antall[…]