Høringsuttalelser

Høringsuttalelser

Telenor Eiendom – Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Telenor Eiendom ønsker å komme med en høringsuttalelse da det bro-alternativ som er beskrevet mellom Moss og Horten vil kunne påvirke den eiendom og den virksomhet vi har på Jeløya. Jeløy Radio ble besluttet etablert som kortbølgesender i 1928 og kom i virksomhet fra 1930.[…]

KVU for kryssing av Oslofjorden – høringssvar fra Moss Industri- og Næringsforening

Moss Industri- og Næringsforening (MIN) organiserer 120 store og små bedrifter i Mosseregionen. Foreningens formål er å være talerør for næringslivets interesser. Mosseregionen er inne i en langsiktig transformasjonsprosess som berører næringsliv og befolkning. Livssyklusen for bedrifter blir stadig kortere. Dette stiller skjerpede krav til nyetableringer, flytting av bedrifter til[…]