Høringsuttalelser

Høringsuttalelser

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening – 27.4.21

Hele 41 medlemmer tok seg tid til å høre på foredrag fra Mosseregionens Utviklingsselskap og Indre Østfold Næringsutvikling. MNU v/Yngvar Trandem gikk gjennom Strategisk Næringsplan for Mosseregionen, en felles plan for Moss, Våler og Råde. Denne planen er veldig viktig for næringslivet i regionen og viser hvor mye lokalt næringsliv[…]

Prosessen rundt stenging av Fjordveien – Næringslivet må også bli hørt.

Som medlem av Moss Industri- og Næringsforening ønsker vi at du skal vite at MIN er veldig opptatt av prosessen mht. en eventuell stenging av Fjordveien. Vi oppfatter det slik at flere av våre medlemsbedrifter vil på en eller annen måte bli direkte påvirket av en stengning av Fjordveien. Vi[…]

Telenor Eiendom – Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden

Høringsuttalelse KVU kryssing av Oslofjorden Telenor Eiendom ønsker å komme med en høringsuttalelse da det bro-alternativ som er beskrevet mellom Moss og Horten vil kunne påvirke den eiendom og den virksomhet vi har på Jeløya. Jeløy Radio ble besluttet etablert som kortbølgesender i 1928 og kom i virksomhet fra 1930.[…]

KVU for kryssing av Oslofjorden – høringssvar fra Moss Industri- og Næringsforening

Moss Industri- og Næringsforening (MIN) organiserer 120 store og små bedrifter i Mosseregionen. Foreningens formål er å være talerør for næringslivets interesser. Mosseregionen er inne i en langsiktig transformasjonsprosess som berører næringsliv og befolkning. Livssyklusen for bedrifter blir stadig kortere. Dette stiller skjerpede krav til nyetableringer, flytting av bedrifter til[…]