Blogginnlegg

Blogginnlegg

Makroøkonomiske markedsutsikter med lokalt perspektiv-MIN møte 25.5.21

Noe av det viktigste Henry fortalte oss var at «optimismen tar seg opp». Også lokalt ser det veldig bra ut, det er svært mange argumenter for at vi bor i sen super region med stor positiv optimisme. Smittespredning er lokalt litt mindre og flere og flere blir vaksinert. Samfunnet åpnes[…]

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening – 27.4.21

Hele 41 medlemmer tok seg tid til å høre på foredrag fra Mosseregionens Utviklingsselskap og Indre Østfold Næringsutvikling. MNU v/Yngvar Trandem gikk gjennom Strategisk Næringsplan for Mosseregionen, en felles plan for Moss, Våler og Råde. Denne planen er veldig viktig for næringslivet i regionen og viser hvor mye lokalt næringsliv[…]

En presentasjon av tre medlemsbedrifter i vår region

Moss Industri- og Næringsforening inviterte tilmedlemsmøte tirsdag 30. mars 2021-via Teams videokonferanse.Det ble nok en gang en suksess med presentasjoner fra noenav våre lokale bedrifter. Deres respektive topplederegav oss en oppdatering av dagens markedssituasjon,utfordringer, muligheter og planer for fremtiden. Denne gang fikk vi en presentasjon av;• MOVAR IKS v/Johnny Sundby•[…]

Prosessen rundt stenging av Fjordveien – Næringslivet må også bli hørt.

Som medlem av Moss Industri- og Næringsforening ønsker vi at du skal vite at MIN er veldig opptatt av prosessen mht. en eventuell stenging av Fjordveien. Vi oppfatter det slik at flere av våre medlemsbedrifter vil på en eller annen måte bli direkte påvirket av en stengning av Fjordveien. Vi[…]

Trafikkutfordinger i Mosseregionen

Det ble et informativt og engasjert medlemsmøte på Teams den 8. des. med temaet: Hvordan kan vi løse køproblematikken i Mosseregionen på kort og lang sikt til det beste for næringslivet og innbyggerne? Vi fikk en status og videre planer når det gjelder utbygging av RV 19 v/ Trude Holter,[…]

Kompensasjonsordning for bedrifter

I dag den 17. april 2020 fra kl 09.00 – 10:00 arrangerte BDO i samarbeid med Moss Industri og Næringsforening, Fredrikstad Næringsforening og Sarpsborg Næringsforening et digitalt møte på Facebook, om den nye kompensasjonsordningen som forventes å åpne i dag.  I dette møtet fikk man en innføring, og mulighet til[…]

Referat fra åpent nettmøte på Facebook den 30. mars 2020

Kjære medlemmer og samarbeidspartnere! Vi har i dag, mandag den 30. mars 2020, gjennomført et åpent nettmøte på Facebook i forbindelse med koronatiltak for næringslivet. Vi har fått hjelp av et ekspertpanel til å besvare våre bedriftsmedlemmers mange utfordringer. Vårt ekspertpanel: Nina Solli, Regionsdirektør NHO Viken Oslo, Morten Evensen, Revisor/[…]

Invitasjon til nettmøte om koronatiltak for næringslivet

Det er tøffe tider for de fleste bedrifter nå. E24 kartlegger fortløpende hvilke norske bedrifter som må permittere sine ansatte, eller har varslet at de kan komme til å måtte gjøre det. Tall for Moss Kommune viser nå at hele 21 av 33 bedrifter som ha svart oppgir at de[…]

Medlemsmøte med generalforsamling 25. februar 2020

Det ble en interessant og lærerik ettermiddag og kveld for de mange fremmøtte på Hotell Refsnes Gods til årets generalforsamling og møte. Generalforsamlingen takket av styreformann Geir Hellum og styremedlemmer Laila Margrethe Torp og Erik Opperud, samt varamedlem Biørn Borge og nye styremedlemmer ble ønsket velkommen. Ny styreleder er nå[…]