Presentasjoner

Presentasjoner

Makroøkonomiske markedsutsikter med lokalt perspektiv-MIN møte 25.5.21

Noe av det viktigste Henry fortalte oss var at «optimismen tar seg opp». Også lokalt ser det veldig bra ut, det er svært mange argumenter for at vi bor i sen super region med stor positiv optimisme. Smittespredning er lokalt litt mindre og flere og flere blir vaksinert. Samfunnet åpnes[…]

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening – 27.4.21

Hele 41 medlemmer tok seg tid til å høre på foredrag fra Mosseregionens Utviklingsselskap og Indre Østfold Næringsutvikling. MNU v/Yngvar Trandem gikk gjennom Strategisk Næringsplan for Mosseregionen, en felles plan for Moss, Våler og Råde. Denne planen er veldig viktig for næringslivet i regionen og viser hvor mye lokalt næringsliv[…]

En presentasjon av tre medlemsbedrifter i vår region

Moss Industri- og Næringsforening inviterte tilmedlemsmøte tirsdag 30. mars 2021-via Teams videokonferanse.Det ble nok en gang en suksess med presentasjoner fra noenav våre lokale bedrifter. Deres respektive topplederegav oss en oppdatering av dagens markedssituasjon,utfordringer, muligheter og planer for fremtiden. Denne gang fikk vi en presentasjon av;• MOVAR IKS v/Johnny Sundby•[…]

Medlemsmøte den 29. sept Kompetanse for fremtidens arbeidsliv i Mosseregionen

Oppsummering av medlemsmøte den 29.09.i Moss Industri- og Næringsforening Tema:  Kompetanse for fremtidens arbeidsliv i Mosseregionen Program Kl 17.30 Hvordan har Kongsberg gruppen dekket sitt kompetansebehov gjennom å styrke samarbeidet mellom utdanningsaktørene og arbeidslivet? v/ Hans Petter Blokkum, konserndirektør for HR Kongsberg Gruppen Kl 18.15 Hva sier NHO Kompetansebarometer om[…]

Medlemsmøte med generalforsamling 25. februar 2020

Det ble en interessant og lærerik ettermiddag og kveld for de mange fremmøtte på Hotell Refsnes Gods til årets generalforsamling og møte. Generalforsamlingen takket av styreformann Geir Hellum og styremedlemmer Laila Margrethe Torp og Erik Opperud, samt varamedlem Biørn Borge og nye styremedlemmer ble ønsket velkommen. Ny styreleder er nå[…]

Medlemsmøte med en presentasjon av 4 viktige medlemsbedrifter i vår region

Nok en gang gjentok vi suksessen med en presentasjon av våre lokale bedrifter. Deres respektive ledere gav oss en oppdatering av dagens markedssituasjon, utfordringer, muligheter og planer for fremtiden. Vi hadde besøk av disse til årets siste medlemsmøte på Hotell Refsnes Gods Abacus IT AS, ved Sven Nilsen Ringvoll Bedriftshelsetjeneste, ved[…]

Medlemsmøte med 4 medlemsbedrifter den 26. mars 2019

Vi fikk nok en gang en presentasjon av noen av våre lokale medlemsbedrifter denne kvelden. Deres toppledere gav oss en oppdatering av dagens markedssituasjon, utfordringer, muligheter og planer for fremtiden. Følgende bedrifter ble presentert: Green Carrier ved Magnus Raab Wagle Chartering ved André Borge Tiny Mesh ved Mariann Sundvor Ecit[…]

Medlemsmøte med generalforsamling den 26. februar 2019

De fremmøtte på medlemsmøtet og generalforsamlingen fikk en lærerik og hyggelig kveld på Refsnes Gods med Nina Solli, den nye regiondirektøren for NHO Viken. Viken omfatter Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud og hun er talsperson for interessene til 8 000 medlemsbedrifter med 200 000 ansatte. I NHOs perspektivmelding konkluderes det[…]

Trekantmodellen – en effektiv innovasjonsmodell for forsvarssektoren

De fremmøtte fikk et supert og et meget interessant foredrag med Hanne Bjørk, Forskningsdirektør Forsvarets forskningsinstitutt på Refsnes Gods i går kveld. I januar 2018 fikk hun ansvaret for å bygge opp en egen forskningsavdeling for Innovasjon og industriutvikling ved FFI. Oppdraget er å øke innovasjonsevnen i forsvarssektoren og ved[…]

Rykende fersk oppdatering på norsk økonomi ved Marius Gonsholt Hov

Vi takker for nok en informativ og lærerik ettermiddag med foredrag av Marius Gonsholt Hov i går ettermiddag på Refsnes Gods. Han gav oss en statusrapport på norsk økonomi med rykende ferske tall fra Norges Banks Regionale nettverk. Se hans presentasjon nedenfor: 2017-09-12 Moss_MAHO