Generalforsamling og medlemsmøte

Generalforsamling og medlemsmøte

  • Date: 06 mar 2018 • 15:00–22:00
  • Venue: Hotell Refsnes Gods
  • Location: Godset 5, 1518 Moss

Generalforsamling og medlemsmøte tirsdag den 6. mars klokken 15.00. For å unngå møtekollisjon med Bystyret har styret valgt å utsette generalforsamlingen en uke.

Saker som medlemmene ønsker skal tas opp til behandling, må være styret i hende innen 13. februar 2018 og kan sendes som e-post til post@industriforening.no.

I medlemsmøtet etter middagen vil det bli presentert en rekke saker knyttet til foreningens arbeid og til aktuelle saker for næringslivet.

– Byens nye ordfører, Hanne Tollerud, presenterer seg for foreningen.

– Daglig leder Widar Salbuvik vil orientere om aktiviteter i foreningen gjennom 2017.

– Simen Hesleskaug vil gi status for Østfold Follo Nyskapningsfond.

– Foreningen er største aksjonær og initiativtager til etablering av Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU), og har et nært og godt samarbeid med disse. Daglig leder Yngvar Trandem vil gi en presentasjon av det arbeidet MNU gjør for å skape ny vekst og etableringer i regionene.

– Trygve Nordby, nyansatt leder for Moss bys 300 års jubileum i 2020, presenterer planene for feiringen og næringslivets plass i denne.

– Lansering av «Mossefirkort». Som orientert om tidligere, har foreningen fått laget en ny utgave av de populære «Mossefirkortene» som ble utgitt tidlig på 1950- tallet. Disse er nå under trykking hos Kias og skal foreligge til medlemsmøtet. Det blir en presentasjon av disse, og de aller første kortstokkene overrekkes til de møtende medlemmer.

Det vil bli en interessant kveld med mye informasjon og forhåpentlig gode menings-utvekslinger. Vi oppfordrer bedriftsmedlemmene til å ta med relevante medarbeidere.

Kvelden avsluttes med en drink i baren.