Generalforsamling og medlemsmøte den 9. februar

Generalforsamling og medlemsmøte den 9. februar

  • Date: 09 feb 2021 • 15:00–17:00
  • Venue: Teams Videokonferanse
  • Location:

MIN inviterer til årsmøte med generalforsamling og medlemsmøte tirsdag den 9. februar kl 15:00!

Generalforsamlingen og medlemsmøte vil bli avholdt via Teams på grunn av koronapandemien.

Til generalforsamlingen vil saker bli behandlet i henhold til vedtektene. Saker som medlemmene ønskes skal tas opp til behandling må være styret i hende innen fredag den 5. februar 2021 og kan sendes som

e-post til post@mossindustriforening.no.

Medlemsmøte

Etter generalforsamlingen vil vi avholde et medlemsmøte kl 15.30-17.00 med følgende

Agenda:

Ca kl 15.30 Innledning v/ Lars Gunnar Fledsberg, daglig leder Moss Industri- og Næringsforening

Videre er to nye punkter på agendaen:

15.35 Utnevnelse av nytt æresmedlem i Moss Industri- og Næringsforening v/ Lars Gunnar Fledsberg, daglig leder Moss Industri- og Næringsforening 

15.45 Utdeling av årets Næringspris og Årets grunderpris i Mosseregionen for 2020 v/ Rene Rafshol, ordfører Råde kommune

16.00 Status, prioriteringer og prosjektsatsing i regionens operative næringsutviklingsselskap Mosseregionens Næringsutvikling AS v/ Yngvar Trandem adm dir

16.20 Resultater fra spørreundersøkelse rettet mot bedrifter i Mosseregionen, den regionale analysen for Mosseregionen og gruppeintervjuer med næringslivsledere i regionen

v/ Knut Vareide, Seniorforsker/ Sosialøkonom fra Telemarksforskning

16.50 Diskusjon

Ca 17.00 Avslutning

Vi gjør oppmerksom på at alle tidspunkt er omtrentlige, da det er litt uvisst når generalforsamlingen vil være ferdig.

Det bør bli en interessant ettermiddag med mye informasjon og forhåpentlig gode menings-utvekslinger. Vi oppfordrer bedriftsmedlemmene til å ta med relevante medarbeidere.

Vi ber om påmelding til vårt sekretariat på e-post post@mossindustriforening.no før fredag den 5. februar 2021.

Deltagelse i generalforsamling og møtet er gratis for våre medlemmer. Husk å presisere deltagelse på generalforsamlingen og/eller medlemsmøte ved påmelding!

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!