Norsk forsvarsindustris betydning

Norsk forsvarsindustris betydning

  • Date: 16 okt 2018 • 16:00–19:30
  • Venue: Hotell Refsnes Gods
  • Location: Godset 5, 1518 Moss

Denne kvelden får vi besøk av Hanne Bjørk, Forskningsdirektør for Forsvarets forskningsinstitutt, som vi gi en presentasjon om;

  • Hvilken betydning har norsk forsvarsindustri for å sikre vår nasjonale forsvarsevne?
  • Hvordan har lille Norge lyktes med å utvikle noe av verdens mest avanserte forsvarsmateriell, og hvordan får vi markedsadgang på et proteksjonistisk internasjonalt forsvarsmarked?
  • Hvilke utviklingstrekk ser vi i dag som får betydning for forsvarssektorens evne til å lykkes med innovasjon og industriutvikling i fremtiden?
  • Hvordan kan norske kompetansemiljøer og norsk industri bidra til å ta frem materiell og løsninger Forsvaret trenger for fremtiden? Det bør være svært relevant for hele næringslivet og våre politikere å få en innføring i hvordan en av landets mest vellykkede samarbeid mellom forskning, industri og forsvar er organisert.