Kapitaltilgang

Kapitaltilgang

  • Date: 29 sep 2020 • 16:00–20:30
  • Venue:
  • Location:

Tilgang til risikovillig kapital fra investorer, banker og det offentlige virkemiddelapparatet er veldig viktig for å finansiere opp bedrifter som ønsker å vokse. Tema for dette medlemsmøtet vil være status og videre planer i arbeidet med å øke kapitaltilgangen til bedrifter i Mosseregionen.