Kompetanse

Kompetanse

  • Date: 24 nov 2020 • 16:00–20:30
  • Venue: CWI Moss AS
  • Location: Elisabeth von Hubschgate 6, 1534 Moss

Tilgang til riktig kompetanse er meget viktig for at bedriftene i Mosseregionen skal være konkurransedyktige i sine respektive markeder. Det må finnes utdanningstilbud til ungdom med tilstrekkelig kapasitet og utdanningsretninger som næringslivet etterspør. Tema for dette medlemsmøtet vil være status og videre planer i arbeidet med å øke kompetansen blant eksisterende arbeidstagere, øke rekruttering av nye arbeidstagere til bedrifter i Mosseregionen og øke utdanningstilbud til ungdom og voksne.