Næringsvennlige kommuner i Mosseregionen

Næringsvennlige kommuner i Mosseregionen

  • Date: 24 mar 2020 • 16:00–20:30
  • Venue:
  • Location:

AVLYST! Dette møtet er utgår, grunnet nye retningslinjer fra helsmyndighetene i forhold til coronasmitte. Vi vil komme tilbake med ny dato for møtet på et senere tidspunkt!

Vi håper alle våre medlemmer og samarbeidspartene holder seg friske i denne perioden!

_________________________________________

Moss Industri- og Næringsforening inviterer til medlemsmøte tirsdag 24. mars 2020.

Denne gang får vi besøk av Næringsminister Iselin Nybø, tre av regionens ordførere samt to næringslivsledere blant våre medlemmer.

Tema for denne ettermiddagen og kvelden vil være Næringsvennlige kommuner i Mosseregion.

I vår pågående spørreundersøkelse har vi stilt følgende spørsmål til bedriftene i Mosseregionen: Hvilken type arbeid tror du vil gi størst effekt på vekst og lønnsomhet i næringslivet i regionen? Arbeidet med «å gjøre kommunene mer næringsvennlige» blir da prioritert høyest.

«Å være næringsvennlig er ikke å «si ja til alt», men bl.a:

  • Ha kunnskap om og forståelse for næringslivets behov
  • Legge til rette slik at næringslivet kan utvikle seg jfr. behov og potensiale
  • Ha et godt samarbeid med næringslivet

Under dette medlemsmøtet vil vi høre hva sentrale og lokale myndigheter samt lokalt næringsliv har å si rundt temaet «hvordan gjøre kommunene mer næringsvennlige». Til slutt vil vi ha en åpen samtale om temaet.

Se vedlagte invitasjon med program.

Vi ber om at alle husker å melde seg på pr mail eller pr telefon innen fredag den 20. mars 2020! Husk også å gi beskjed om du ønsker å være med på middagen.

CORONA: Vi har vurdert arrangementet i forbindelse med spredningen av Corona viruset, og vil etter en helhetsvurdering gjennomføre som planlagt. Vi følger anbefalingene fra lokale og sentrale helsemyndigheter i forbindelse med arrangementet, og henstiller til alle om å begrense håndhilsing og være nøye med håndhygienen. En avlysning av arrangementet kan forekomme dersom helsemyndigheter anbefaler oss å gjøre det.

Vi ber deg avstå fra å delta dersom du føler deg syk, har hoste, feber eller kortpustethet (selv om den er mild), eller dersom du eller noen du har vært i kontakt med har reist til risikoområdene nylig. Du finner generell rådgivning gitt av Norsk institutt for folkehelse her. Du kan også lese mye på websidene til Moss Kommunes og NHO.

Vi ønsker velkommen til et meget interessant medlemsmøte på Hotel Refsnes Gods!