Makroøkonomiske markedsutsikter med lokalt perspektiv

Makroøkonomiske markedsutsikter med lokalt perspektiv

  • Date: 25 mai 2021 • 17:00–19:00
  • Venue: Teams Videokonferanse
  • Location:

Moss Industri- og Næringsforening inviterer til medlemsmøte tirsdag 25. mai 2021,

kl 15:00-16:30, -via Teams videokonferanse.

Henry Tvete, Finanssjef i Sparebank 1 Østfold Akershus vil gi oss innblikk i økonomiske trender og forventninger fremover fra sitt ståsted. Landet har siden 12. mars ifjor vært kastet ut i total ukjent farvann, der økonomiske tiltakspakker, støtteordninger og smittevern har blitt til mens vi alle har lært om hva som fungerer og hva som ikke fungerer.
Nå trenger vi alle litt mer balast for navigeringen videre. Henry Tvete vil gi oss gode makroøkonomiske markedsutsikter med lokalt perspektiv.
Hvor står vi nå? Hva tror vi om den nærmeste tiden? Hvordan forventer vi at rente- valuta og arbeidsmarkedet vil utvikle seg fremover? Tanker om Mosseregionens befolkningsutvikling, boligbygging og arbeidsplassutvikling den nærmeste tiden?

Makroøkonomisk analyse handler om å forstå hvordan utviklingen i økonomisk nøkkeltall vil påvirke privatpersoner og bedrifter. Regionens fortrinn kan blir forsterket eller forsinket av den generelle makroøkonomiske utviklingen. Henry vil derfor belyse forventninger til økonomiske nøkkeltall og hvordan dette vil påvirke verdensøkonomien, Norge og bedrifter og privatpersoner i Mosseregionen.

Vi ønsker velkommen til en ettermiddag som vil gi deg ekstra boost og grunnlag for trygg navigering for din virksomhet.

Påmelding: Send e-post med din kontaktinformasjon til post@mossindustriforening.no
(du vil deretter motta link til Teams møtet)

Velkommen til teams-medlemsmøte!

Peter Mollatt
Daglig leder/styreleder
Moss Industri- og Næringsforening