Næringslivets lokomotiver i Moss

Næringslivets lokomotiver i Moss

  • Date: 26 apr 2016 • 16:00–20
  • Venue: Hotell Refsnes Gods
  • Location: Moss

Innovasjon og nye bedrifter er viktig, men vi må ikke glemme de store, tunge bedriftene med mange ansatte, som over mange år skaper verdier. Vi inviterer til en presentasjon av fire av de viktigste bedriftene våre, nemlig:

  • Wärtsilä (ved adm. dir. Geir Hellum)
  • Hansen Protection (ved adm. dir. Terje Gorm Hansen)
  • Promens (ved Salgs og markedsdirektør Anders Trømborg)
  • Akers Solution Umbillicals (ved site manager Martin Kristiansen)

Deres respektive toppledere gir oss en oppdatering av dagens markedssituasjon, utfordringer, muligheter og planer for fremtiden.

Avslutningsvis blir det en paneldebatt med disse fire, samt ordførerne i Rygge og Moss. Vi ønsker å vite hva som kan gjøres for å legge til rette for fortsatt vekst og utvikling for disse bedriftene i Moss.