Vi fortsetter med….Næringslivets lokomotiver i Moss

Vi fortsetter med….Næringslivets lokomotiver i Moss

  • Date: 18 okt 2016 • 16:00–20:00
  • Venue: Hotell Refsnes Gods
  • Location: Godset 5, 1518 Moss

Innovasjon og nye bedrifter er viktig, men vi må ikke glemme de store, tunge bedriftene med mange ansatte, som over mange år skaper verdier. Vi gjentar suksessen fra i vår. Denne gang får vi en presentasjon av enda fire av de viktigste bedriftene våre, nemlig:

  • Skolt Holding, v/ Karsten Hansen
  • Lantmännen, v/ Tom Joel Berglind
  • Eurofins, v/ Jon Rød
  • Rockwool, v/ Erik Ølstad

Deres respektive toppledere gir oss en oppdatering av dagens markedssituasjon, utfordringer, muligheter og planer for fremtiden.

Avslutningsvis blir det en paneldebatt med disse fire, samt to av våre mest sentrale lokalpolitikere. Vi ønsker å vite hva som kan gjøres for å legge til rette for fortsatt vekst og utvikling for disse bedriftene i Moss.