Trafikkutfordinger i Mosseregionen

Trafikkutfordinger i Mosseregionen

 • Date: 08 des 2020 • 13:30–15:00
 • Venue: Teams Videokonferanse
 • Location:

Moss Industri- og Næringsforening inviterer til medlemsmøte tirsdag 8. desember kl 13.30-15.00, via Teams videokonferanse.

Program

 • Kl 13.30 Velkommen v/ Lars Gunnar Fledsberg, Daglig leder Moss Industri- og Næringsforening
 • Kl 13.35 Status og videre planer når det gjelder utbygging av RV 19 v/ Trude Holter, Prosjektleder Statens Vegvesen
 • Kl 13.45 Status og videre planer når det gjelder utbygging av fylkesveier v/ Olav Skinnes Fylkesråd for samferdsel hos Viken Fylkeskommune
 • Kl 13.55 Handlingsplan for å avbøte trafikkutfordringene på RV 19 i påvente av ny RV 19 Helene Øvrelid, Prosjektleder for Miljøløftet i Moss
 • Kl 14.15 Køproblematikk i Mosseregionen – mulige løsninger
  • Jan Erik Kristiansen, styremedlem Moss Gårdeierforening
  • Morten Nore, Daglig leder Moss Transportforum
 • Kl 14.30 Hvordan kan vi løse køproblematikken i Mosseregionen på kort og lang sikt til det beste for næringslivet og innbyggerne?
  • Debatt med tilhørere og følgende paneldeltagere:
   • Jan Erik Kristiansen, styremedlem Moss Gårdeierforening
   • Morten Nore, Daglig leder Moss Transportforum
   • Helene Øvrelid, Prosjektleder for Miljøløftet i Moss
  • Kl 15.00 Avslutning

Påmelding: Send e-post med din kontaktinformasjon til post@mossindustriforening.no
(du vil deretter motta link til Teams møtet)

Vi ønsker velkommen til et meget interessant medlemsmøte via Teams!