Generalforsamling med medlemsmøte

Generalforsamling med medlemsmøte

  • Date: 25 feb 2020 • 15:00–20:30
  • Venue: Hotell Refsnes Gods
  • Location: Godset 5, 1518 Moss

 

Moss Industri- og Næringsforening inviterer til generalforsamling og medlemsmøte tirsdag 25. februar 2020.

Tema for denne ettermiddagen og kvelden vil være generalforsamling med gjennomgang av 2019, samt gjennomføring av markedsundersøkelse i forbindelse med pågående strategiprosess i foreningen. Vi ønsker velkommen til hyggelig og garantert interessant vintermøte på Hotell Refsnes Gods!

 

Program:

Kl. 15.00 Generalforsamling i Vanity Fair.

Gjennomgang av aktiviteter og økonomi for 2019, samt planer for 2020.  Til generalforsamlingen vil saker bli behandlet i henhold til vedtektene. Saker som medlemmene ønsker skal tas opp til behandling må være styret i hende innen 17. februar 2018 og kan sendes som e-post til post@industriforening.no. Formell innkalling til generalforsamlingen med tilhørende dokumentasjon vil bli sendt ut den 18. februar.

Kl. 16.30 Servering av to-retters middag i Kongesalen.

Kl 17.30 Rygge og Moss har nå slått seg sammen til Moss Kommune
Ordfører Hanne Tollerød informerer om kommunesammenslåingen og hvordan den nye kommunen er støttespiller for næringslivet.

Presentasjon av foreløbige resultater fra en markedsundersøkelse som gjennomføres i forbindelse med pågående strategiprosess i foreningen. Påfølgende diskusjon.

Knut Vareide, Prosjektleder Telemarksforskning og Lars Gunnar Fledsberg, daglig leder Moss Industri- og Næringsforening presenterer og leder påfølgende diskusjon.

Foreningen er aksjonær og initiativtager til etablering av Mosseregionens Næringsutvikling AS (MNU), og har et nært og godt samarbeid med disse.
Daglig leder Yngvar Trandem vil gi en presentasjon av det arbeidet MNU gjør og informere litt om prosess for ny strategisk næringsplan for Mosseregionen.

19.30     Avslutning.

Etter middagen vil vi få en presentasjon av Knut Vareide, Seniorforsker/ Sosialøkonom fra Telemarksforskning

Knut Vareide er sosialøkonom (cand oecon) fra universitetet i Oslo (1985). Har var forsker ved Gruppen for ressursstudier fra 1985 til 1988. Fra 1998 til 1990 var han næringssjef i Dønna kommune (1988-1990). Etter en periode med diverse næringsvirksomhet på Helgeland returnerte han til forskningen i 1996 og har vært forsker ved Telemarksforsking siden da. De siste 23 årene har han drevet med forskning innenfor fagfeltet regional utvikling, hovedsakelig basert på kvantitative analyser og modeller. Modellene og analysene som Vareide har utviklet brukes i dag av mange kommuner, regioner og fylker i Norge som grunnlag for strategiutvikling og samfunnsplanlegging.