Medlemsmøte med generalforsamling

Medlemsmøte med generalforsamling

  • Date: 26 feb 2019 • 16:00–19:30
  • Venue: Hotell Refsnes Gods
  • Location: Godset 5, 1518 Moss

Etter middagen vil vi få en presentasjon av NHO sin nye regiondirektør. Den 1. november 2018 ble Nina Solli NHOs nye toppsjef for Viken Oslo som omfatter Østfold, Akershus, Oslo og Buskerud. Nå er hun talsperson for interessene til 8 000 medlemsbedrifter med 200 000 ansatte.

I NHOs perspektivmelding konkluderes det med at det må skapes 1,1 millioner nye jobber i Norge frem mot 2060 dersom dagens velferdsnivå skal opprettholdes. To tredeler av disse jobbene må komme i privat sektor.

Vi vil utfordre henne på hvordan vi kan sikre nyskapning i vår region, løsninger på kompetansebristen for våre bedrifter, næringslivets hovedsaker og andre dagsaktuelle saker.

Det bør bli en interessant kveld med mye informasjon og forhåpentlig gode menings-utvekslinger. Vi oppfordrer bedriftsmedlemmene til å ta med relevante medarbeidere. Kvelden avsluttes med en drink i baren.