Medlemsmøte med Silvija Seres

Medlemsmøte med Silvija Seres

  • Date: 20 sep 2016 • 16:00–20:00
  • Venue: Hotell Refsnes Gods
  • Location: Godset 5, 1518 Moss

Den 20. september kommer Silvija Seres for å snakke om teknologiutvikling og digitaliseringens innvirkning på arbeidslivet i fremtiden.

Slik datamaskiners kapasitet har doblet seg hver 18. måned gjennom flere tiår og skapt teknologi som science fiction-forfattere ikke en gang turte å drømme om, slik forandrer den samme teknologien nå samfunnet, arbeidsmarkedet og alt rundt oss i eksponentiell fart.

Den raske endringen påvirker alle verdikjeder i alle industrier, og skaper press på relevant kunnskap.

Kunnskapen utdateres fort, og rask læringsevne blir viktigere enn akkumulert erfaring. Arbeidsstyrken polariseres, der et mindretall blir stadig mer attraktive, mens majoriteten blir mindre relevante.

  • Hvordan kan virksomheter og ledere gjenkjenne, tiltrekke og videreutvikle de nye, etterspurte talentene?
  • Hvordan kan de samme lederne skape strukturer for at de andre beholder og utvikler sin relevans?
  • Nye digitale HR-verktøy og konsekvenser for organisasjonsstruktur og kultur