Medlemsmøte og generalforsamling

Medlemsmøte og generalforsamling

 • Date: 28 feb 2017 • 15:00–20:00
 • Venue: Hotell Refsnes Gods
 • Location: Godset 5, 1518 Moss

Ordinær generalforsamling

Styret i Moss Industri- og Næringsforening innkaller herved til ordinær generalforsamling for driftsåret 2016, tirsdag den 28. februar 2017 med fremmøte på Hotell Refsnes Gods. General-forsamlingen starter kl. 15.00.

Til generalforsamlingen vil saker bli behandlet i henhold til vedtektene, som er sist revidert 26. februar 2015. Saker som medlemmene ønsker skal tas opp til behandling må være styret i hende innen 21. februar 2017 og kan sendes som e-post til post@industriforening.no.

Generalforsamlingen vil ordinært behandle følgende saker:

 • Styrets beretning og regnskaper.
 • Styrets forslag til budsjetter.
 • Forslag til endring av vedtekter.
 • Kontingent.
 • Saker som er forelagt av medlemmer og som ønskes behandlet på generalforsamlingen.
 • Valg av styremedlemmer.
 • Valg av revisor.
 • Valg av valgkomitémedlemmer.
 • Utnevnelse av æresmedlem i foreningen.
 • Handlingsplan for foreningen.

Ved avstemninger har hver medlemsbedrift én stemme.

Styrets forslag til beretning, med tilhørende regnskaper og dokumenter følger vedlagt.

Styret vil ikke foreslå endringer i vedtekter eller i kontingenter.

Foreningens handlingsplan skal etter vedtektene behandles av styret hvert annet år. Styret har vedtatt ny handlingsplan for foreningen som fremlegges på årets generalforsamling. Styrets årsrapport, samt forslag til handlingsplan vil bli distribuert før møtet.

Det blir servert en aperitiff før middagen i Kongesalen. Middagen starter klokken 16.30. Medlemmer og andre som ikke har behov for å delta i den formelle generalforsamling må gjerne ankomme etter denne, klokken 16.00.

Medlemsmøte

Etter middagen vil det bli presentert en rekke saker knyttet til foreningens arbeid og til aktuelle saker for næringslivet.

 • Daglig leder Widar Salbuvik vil orientere om aktiviteter i foreningen gjennom 2016, herunder arbeid for å sikre utvikling av Moss havn, status for Østfold Follo Nyskapningsfond og dialogen med våre politikere.
 • Gretha Kant, som i svært mange år har vært sentral i arbeidet med de viktigste samferdselssakene i regionen, vil gi status på arbeidet med å få fortgang i arbeidet med Riksvei 19.
 • Foreningen er største aksjonær og initiativtager til etablering av Mosseregionens Nærings­utvikling AS (MNU), og har et nært og godt samarbeid med disse. Daglig leder Yngvar Trandem vil gi en presentasjon av det arbeidet MNU gjør for å skape ny vekst og etableringer i regionene, herunder nettverkssatsingen og utvikling av flyteknisk miljø på Rygge.
 • Knut R. Johannessen, daglig leder i Rygge Airport AS, og påtroppende styreleder Ole Kristian Sivertsen, vil gi en oppdatering på arbeidet med å reetablere sivil luftfart fra Rygge.

Det bør bli en interessant kveld med mye informasjon og forhåpentlig gode menings-utvekslinger. Vi oppfordrer bedriftsmedlemmene til å ta med relevante medarbeidere. Kvelden avsluttes med en drink i baren.

Vi minner om at det er pent antrekk til generalforsamlingen og vi ønsker alle hjertelig velkommen.