Meg som leder!

Meg som leder!

  • Date: 29 sep 2022 • 17;30–19:30
  • Venue: Hotell Refsnes Gods, Jeløy - Moss.
  • Location: Vanity Fair. Hotel Refsnes Gods.

Forsvarssjef, general Eirik Kristoffersen. Foredrag: Meg som leder!

Dette møtet skulle vært avholdt i april, men på grunn av den aktuelle verdenssituasjonen måtte møtet avlyses. Påmelding tas imot fortløpende. Meld deg på til ebw@mossindustriforening.no Tlf. 415 77 410 eller 911 00 702.

Jeg gjør oppmerksom på at denne torsdagen er det kun medlemsmøte, og altså ikke medlemsmiddag.