Næringsvennlige kommuner

Næringsvennlige kommuner

  • Date: 26 mai 2020 • 16:00–20:30
  • Venue:
  • Location:

Temaet for dette åpne digitale medlemsmøtet i Moss Industri- og Næringsforening er Næringsvennlige kommuner

I en spørreundersøkelse har vi stilt følgende spørsmål til bedriftene i Mosseregionen: Hvilken type arbeid tror du vil gi størst effekt på vekst og lønnsomhet i næringslivet i regionen?

Arbeidet med «å gjøre kommunene mer næringsvennlige» blir da prioritert høyest.

«Å være næringsvennlig er ikke å «si ja til alt», men bl.a:

• Ha kunnskap om og forståelse for næringslivets behov

• Legge til rette slik at næringslivet kan utvikle seg jfr. behov og potensiale

• Ha et godt samarbeid med næringslivet

Under dette medlemsmøtet vil vi høre hva sentrale og lokale myndigheter samt lokalt næringsliv har å si rundt temaet «hvordan gjøre kommunene mer næringsvennlige».

Til slutt vil vi ha en åpen samtale om temaet.

Tid: Tirsdag 26.05. kl 17.30 til 19.00

Sted: Videokonferansemøte via Microsoft Teams.

Målgruppe: Næringsdrivende og politikere i Mosseregionen (Moss, Råde og Våler).

Pris: Gratis.

Arrangør: Moss Industri- og Næringsforening

Påmelding: Send e-post til post@mossindustriforening.no

Program

17.30 Innledning v/ Lars Gunnar Fledsberg, daglig leder Moss Industri- og Næringsforening

Kl. 17.30 Innovasjon Norge sitt syn på hva det vil si å være en næringsvennlig kommune. v/ Johannes Skaar, spesialrådgiver Innovasjon Norge

Kl. 17.50 Innledende foredrag (opp til 5 min hver): Hvordan gjøre kommunene mer næringsvennlige?

• Hanne Tollerød, ordfører Moss Kommune

• Reidar Kaabel, ordfører Våler Kommune

• Rene Rafshol, ordfører Råde Kommune

• Yngvar Sommerstad, medlem Moss Industri- og Næringsforening

Kl 18.10 Hva kan næringslivet og kommunene lære av Skolt Eiendom sin prosess med Moss Kommune ?
v/ Karsten F. Hansen Administrerende direktør Skolt Holding / Eiendomssjef Skolt Eiendom

Kl 18.20 Diskusjon: Hvordan gjøre kommunene i Mosseregionen mer næringsvennlige?

Alle foredragsholdere stiller som diskusjonsdeltagere