Næringsvennlig region

Næringsvennlig region

  • Date: 26 mai 2020 • 16:00–20:30
  • Venue:
  • Location:

Næringsvennlighet i praksis betyr rask respons og service fra kommunale og statlige etater, samt politikere på henvendelser fra næringslivet. Videre er det viktig å tilby arbeidstakere et godt tilbud av skoler, boliger, helsetjenester, kultur og opplevelser. Tema for dette medlemsmøtet vil være status og videre planer i arbeidet med å gjøre Mosseregionen til en enda mer næringsvennlig region.