NMBU – Hva kan de gjøre for næringslivet?

NMBU – Hva kan de gjøre for næringslivet?

  • Date: 13 okt 2015 • 16:00–20:00
  • Venue: Hotell Refsnes Gods
  • Location: Godset 5, 1518 MOSS

NMBU logoVi har et nasjonalt universitet i vår region, med høy kompetanse og store ressurser som er relevante for en rekke bedrifter i Mosseregionen.
NMBU vil presentere seg med vekt på Institutt for Matematikk og Teknologi (IMT), Handelshøyskolen ved NMBU og «Technology Transfer». Videre vil vi se på et studentprosjekt.
NMBU ønsker et utvidet samarbeid med næringslivet i Mosseregionen. Vi vil bruke dette medlemsmøtet til å se hva både NMBU og regionens næringsliv kan få ut av et samarbeid.

Fra NMBU vil Jens Bengtsson og Tor Kristian Stevik medvirke.