Presentasjon av Nysnø Klimainvesteringer ved Siri Kalvig

Presentasjon av Nysnø Klimainvesteringer ved Siri Kalvig

  • Date: 14 mai 2019 • 16:00–19:30
  • Venue: Hotell Refsnes Gods
  • Location: Godset 5, 1518 Moss

Foto: Asbjørn Jensen