Samferdsel

Samferdsel

  • Date: 28 apr 2020 • 16:00–20:30
  • Venue:
  • Location:

Moss har en meget attraktiv beliggenhet for næringsdrivende med kort avstand til havn, jernbane, motorvei og Oslo.  Dette kan kun utnyttes til sitt fulle potensial dersom samferdselsinfrastrukturen gir god fremkommelighet og tar hensyn til miljøet. Tema for dette medlemsmøtet vil være status og videre planer i arbeidet med å optimalisere samferdselsløsninger i Mosseregionen.