Christian Ringnes

Christian Ringnes

  • Date: 19 mai 2015 • 16:00–
  • Venue: Hotell Refsnes Gods
  • Location: Godset 5, 1518 Moss

Til siste ordinære medlemsmøte før sommerferien har MIN invitert Christan Ringnes til å holde foredrag. Ringnes er en svært inspirerende og dagsaktuell foredragsholder, som vil dele sine syn på hvordan byen Moss kan utvikle seg ved bedre forståelse for næringslivets behov, større toleranse for at noen vil satse og ikke minst kunnskap om sentrumsutvikling.