Norsk næringsliv i et urolig økonomisk verdensmarked

Norsk næringsliv i et urolig økonomisk verdensmarked

  • Date: 15 okt 2019 • 16:00–20:30
  • Venue: Hotell Refsnes Gods
  • Location: Godset 5, 1518 Moss

DNB`s nye leder for næringsliv, senioranalytiker Eirik Larsen vil gi oss en status på norsk økonomi.

Stadig større usikkerhet og bekymring preger nå det internasjonale konjunkturbildet. Så vel handelskrig som et høynet geopolitisk spenningsnivå, skaper god grobunn for både markedsuro og en avtagende fremtidstro.

Er det lenger mulig å unngå en global, økonomisk tilbakegang – og vil Norge og vårt stadig mer internasjonalt rettede næringsliv kunne stå imot?

I foredraget belyses disse problemstillingene nærmere samtidig som DNB Markets’ seneste konjunktur-, valuta- og renteprognoser blir presentert.

Vi ønsker velkommen til et meget interessant medlemsmøte på Hotel Refsnes Gods!