Strategisk Næringsplan for Mosseregionen

Strategisk Næringsplan for Mosseregionen

  • Date: 27 apr 2021 • 17:00–19:00
  • Venue: Teams Videokonferanse
  • Location:

Moss Industri- og Næringsforening inviterer til medlemsmøte tirsdag 27. april 2021,

kl 15:00-16:30, -via Teams videokonferanse.

Strategisk Næringsplan (SNP) for Mosseregionen er et felles dokument og en felles plan for kommunene Moss, Våler og Råde. Planen er behandlet både i Regionrådet for Mosseregionen og lokalt i hver enkelt kommune. Planen gjennomgår de viktigste elementene/prioriteringene i strategisk næringsplan for Mosseregionen, som er lagt ut til høring til midten av mai. Hovedhensikten har vært å definere felles utfordringer, mål og strategier på områder hvor Mosseregionen har komparative fortrinn og hvor kommunene har felles nytte av å samarbeide om næringsutviklingen i Mosseregionen for felles arbeids- og bolig region.

Planen omhandler mange elementer MIN mener er viktig for en Næringsvennlig Kommune. Dette er en av våre fanesaker. Vi mener at en gjennomgang og diskusjon av en slik plan på et medlemsmøte er riktig og viktig.

Link til planen på MNU’s hjemmesider:  

Vi håper så mange som mulig vil delta på møtet, og at hver enkelt bedrift vil få et grunnlag for å komme med innspill til planen eller gi sine innspill til Moss Industri- og Næringsforening, som igjen tar det med i sitt innspill.

Program:

15:00               Introduksjon ved Styreleder Peter Mollatt, MIN

15:05-15:45     Gjennomgang av Strategisk Næringsplan for Mosseregionen v/Yngvar Trandem, Mosseregionens Næringsutvikling AS.

15:45-16:00     Orientering om hvordan Indre Østfold Næringsutvikling vil drive lokal næringsutvikling v/ Håvard Andresen, IØNU.

16:00-16:30     Diskusjon og utveksling av synspunkter basert på innleggene og deltagernes egne erfaringer og krav til en Næringsvennlig Kommune. Koordinator: Peter Mollatt

Påmelding: Send e-post med din kontaktinformasjon til post@mossindustriforening.no
(du vil deretter motta link til Teams møtet)

Velkommen til teams-medlemsmøte!

Peter Mollatt

Daglig leder/styreleder

Moss Industri- og Næringsforening