Styrelederskolen «light»

Styrelederskolen «light»

  • Date: 21 apr 2015 • 14:00–
  • Venue: Hotell Refsnes Gods
  • Location: Godset 5, 1518 Moss

Styrelederskolen (www.styrelederskolen.no) er Norges ledende leverandør av praktisk innrettet opplæring i styrearbeid. Det ordinære seminaret strekker seg over 2,5 dager og tar for seg alle sider ved styrearbeid bl.a. styrets oppgaver og ansvar, det verdiskapende styret, styre-rekruttering, etikk og antikorrupsjon samt psykologi og samspill i styrerommet. I samarbeid med Styrelederskolen tilbyr vi nå en eksklusiv mini-versjon av styreleder kurset kun for medlemmene av Moss Industri- og Næringsforening. Dette kurset er nyttig både for de som allerede er styreledere eller styremedlemmer og personer som tenker å påta seg styreverv, men også ledere og andre med interesse for styrearbeid.

Påmelding til post@industriforening.no