AVLYST! Tema: Frokostmøte. Jubileumsmarkering.

AVLYST! Tema: Frokostmøte. Jubileumsmarkering.

  • Date: 25 okt 2022 • 07:00–10:00
  • Venue: Vingparken Konferansesenter.
  • Location: Vingparken Konferansesenter.

Moss Industri- og Næringsforening MIN markerer 75 år i 2022. Frokostmøtet er i tett samarbeid med og sponses av DNB.

Vi belyser aktuelle tema for medlemmene som

  • Ordfører Hanne Tollerud hilser medlemmene.
  • Resultatene så langt av prosjektet smidigere byggesaksbehandling ved kommunaldirektør Torunn Årset, Moss kommune.
  • Vi får også høre medlemmer av MIN fortelle hvorfor de er medlemmer. Homeira Kielland-Lund er blant dem.
  • Og så får vi siste nytt fra banken.

Merk at frokostmøtet finner sted i Vingparken Konferansesenter, Lilleeng, Høyden.