• Date 19. mars 2024
  • Time 17.30
  • Location Hotel Refsnes Gods

Betalende medlemmer har møterett på MINs årsmøte/generalforsamling. Tirsdag 19. mars (merk datoen) er årsmøtet. Innkalling og sakspapirer iht. vedtektene. Vi vil kombinere årsmøtet/generalforsamlingen med et interessant faglig tema som er under utarbeidelse.