Vår bevissthet om næringslivet

Byavisa omtalte nylig et medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening hvor fire lokale bedrifter ble presentert. Dette var en oppfølger av et møte i april hvor fire andre store industribedrifter ble presentert. Overraskende mange har gitt uttrykk for at de knapt har hørt om flere av disse relativt store bedriftene.

Næringslivet, spesielt det vareproduserende, har begrenset oppmerksomhet hos politikere og folk flest. Synlighet i pressen er dessverre ofte det samme som konflikter. Det er slik sett positivt at det er blitt mindre oppmerksomhet med årene. Industrien har nemlig jobbet hardt og målrettet for å redusere nabokonflikter, utslipp og støy. Store industribedrifter i sentrum, som Rockwool, Aker Solutions og Lantmännen lever i dag rimelig god harmoni med sine omgivelser.

Den mindre positive begrunnelsen for redusert oppmerksomhet er dessverre redusert aktivitet. Vi kan ikke løpe fra det faktum at antallet arbeidsplasser i industrien er redusert. Men også bak dette skjuler det seg et mer nyansert bilde. Mange år med spesialisering og såkalt outsourcing har redusert antall direkte ansatte i industrien, men det har samtidig skapt grunnlag for en formidabel vekst i tjenesteytende virksomheter. Eksempler på dette er regnskapsbyråer, vaktselskaper, vedlikehold, eiendomsdrift og ulike underleverandører. Moss er viden kjent for sitt brede tilbud av spesialiserte underleverandører som også bidrar til høy attraktivitet ved nyetableringer.

Det er viktig å styrke forståelsen for næringslivets betydning og næringslivets behov. Bedriftene må bli flinkere til å vise seg frem og kommunisere med politikere og publikum. Vi har i dag noen få politikere som kjenner bedriftene godt, og en stor gruppe som knapt nok kjenner til bedriftenes eksistens.

Meningsytringer og politiske vedtak må bygges på solid innsikt, dialog og forståelse. Manglende kunnskap om det rike utvalg av bedrifter og arbeidsplasser kan føre til uheldige beslutninger og over tid til tap av arbeidsplasser. Det er en uheldig side ved medienes prioriteringer at næringslivet er mest interessant ved konflikter, ulykker og konkurser. De daglige positive nyheter er knyttet til ansettelser, nye kontrakter, utvidelser og innovasjon. Disse har ikke samme nyhetsverdi som det negative.

Både bedriftene og byen er tjent med høyere kunnskapsnivå om næringslivet. Vi håper på et økende engasjement fra både publikum og politikere og vilje til å skaffe seg innsikt i de mange store og små bedrifter som sikrer arbeidsplasser og aktivitet i regionen.

You might be interested in …