Østfoldbenken, hvem er det?

Østfold henger kanskje ikke så godt sammen som andre fylker, men er i det minste en valgkrets til Stortinget. Det sitter 9 representanter fra Østfold på Stortinget. Der skal de styre landet, men de skal også være bindeledd mellom velgere, bedrifter, kommuner i hjemfylket og rikspolitikken. Hvem er disse representantene, og hvor er de plassert i Stortinget?

Jeg har spurt noen titalls tilfeldige mennesker om de kan navnet på våre stortingsrepresentanter. Med unntak av et par heltidspolitikere har ingen vært i stand til å komme opp med navnene på alle ni, – og langt mindre hvilke komiteer de sitter i.

Enkelte stortingskomiteer er viktige for plassering av virksomheter, utbygging av veier og andre prioriteringer omkring i landet. Andre ivaretar mer av de samlede nasjonale interesser. Eksempler på dette er finanskomiteen, justiskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen.

Moss er usedvanlig godt representert med tre lokale representanter, to fra Fremskrittspartiet og en fra Arbeiderpartiet. De sitter kanskje ikke i de komiteer som har størst relevants for lokalpolitiske saker, men de har uansett en sentral plassering og et stort nettverk på toppnivå i norsk politikk.

Våre representanter på Stortinget skal selvfølgelig representere hele landet, men ser vi med et litt skarpere blikk på hele nasjonalforsamlingen er det ganske tydelig at enkelte distrikter er dyktigere enn andre til å bruke sine stortingsrepresentanter til å gjøre en jobb for sine valgkretser. Andre sitter passivt og ser på at representantene fra deres fylke bygger personlige karrierer eller tar plass i de komiteer som kanskje gir høy prestisje, men som gir lite tilbake til hjemfylket.

Det sies at det er et sikkert tegn på at det nærmer seg stortingsvalg når kandidatene blir mer synlige lokalt og ber om innspill fra valgkretsene sine. Min opplevelse er at stortingspolitikerne våre i virkeligheten er svært lydhøre gjennom hele valgperioden. Spørsmålet er om vi, både i næringslivet og andre, er flinke nok til å bruke den åpne dør som politikerne egentlig er. Fra det lokale næringsliv har vi en lang ønskeliste og en tydelig agenda som bør gjøres bedre kjent for alle våre ni stortingsrepresentanter. Vi kan få både 3 og 4 representanter fra Mosseregionen på Stortinget etter valget neste år. Det er et felles ansvar å gjøre disse til nyttige aktører for det lokalsamfunn som stemmer dem frem.

You might be interested in …