Et godt år for næringslivet i Moss!

Vi er i ferd med å legge bak oss et år preget av urolige markeder, krig i Syria, valg i USA og budsjettdebatt her hjemme.

Den ventede oljeprisøkningen går smått og gir foreløpig ikke grunnlag for ny optimisme eller økt investeringsaktivitet. Flere store aktører begynner å gå tom for reserver, og spesielt oljeservice og supplyrederiene opplever konkurser, nedbemanning og dramatiske omorganiseringer. Samtidig har kronen styrket seg noe slik at den fordel eksportbedriftene hadde i store deler av 2015 og 2016, er i ferd med å forsvinne. Renten er derimot fortsatt gunstig og til god hjelp for aktiviteten spesielt for bolig og bygge-bransjen.

Vårt lokale næringsliv har også i noen grad vært rammet av de dårlige tidene i oljeservice, men i all hovedsak har bedriftene i Mosseregionen hatt et godt år. De opplever god vekst, nasjonal og internasjonal konkurranseevne, god inntjening og optimisme.

Noe av det gledelige i 2016 er at trasévalg og plassering av jernbanestasjonen er falt på plass. Det har vært en omfattende debatt hvor også MIN har hatt kritiske synspunkter. På et visst stadium i enhver debatt er det imidlertid riktig å legge til side særstandpunkter og støtte opp om den løsning som kan sikre flertall og fremdrift i utbyggingen. Vi støtter derfor helhjertet opp om den løsning som nå er valgt, og vi krysser fingrene for at fremdriften går som planlagt.

Utsettelsen av ny riksvei 19 gjennom sentrum av Moss er derimot en stor skuffelse. Nye ferger blir faset inn i løpet av 2017 uten at veisystemet, som skal sluse trafikken ut og inn av byen, har kapasitet for dette. En privat utbygger ville ikke sluppet til med et prosjekt som vil generere så mye trafikk som de nye og større fergene, uten krav om at veiløsningen kom først. Det er fristende å kalle utsettelsen av ny riksvei 19 et overgrep mot byen fra statlig hold.

Moss havn har også vært gjennom et omfattende planarbeid i 2016. Resultatet er en moderat, men tilfredsstillende utvikling av havnen. Det er all mulig grunn til å gratulere både Moss havn, byen, brukerne og den brede politiske alliansen som vedtok planene, med et godt og fremtidsrettet vedtak.

Det som i tillegg til jernbane og havn, virkelig gjør 2016 til et godt år, er enigheten om at Moss og Rygge etablerer seg som en ny kommune. Dette har stått på ønskelisten i årevis og ser nå ut til å realiseres. For landet under ett har kommunereformen hatt mange utfordringer og møtt mye motstand. Det er desto mer imponerende at ordførerne i Moss og Rygge har loset dette igjennom på en måte som legges merke til over hele landet.

You might be interested in …