Sykehussaken

Det er slående hvor stor bredde det var i Industriforeningens engasjement i årene etter etableringen i 1947. En av de virkelig store sakene var kampen for et nytt sykehus i Moss. I 1966 fremmet foreningens formann, Ralph Mollatt, saken for ordfører Emil Andersen. Han vektla spesielt industriens interesser i denne saken.

Det gamle sykehuset lå i Vogts gate og var bygget i 1914 og påbygget i 1954. Det var for lite, teknisk utdatert og med begrenset åpningstid. Da man i 1968 stengte sykehuset for øyeblikkelig hjelp utenom vanlig kontortid, ble det en helt uholdbar situasjon for en industri som i stor grad var basert på døgnkontinuerlige skift. Skadefrekvensen var langt høyere enn i dag, og et utdatert sykehus med begrenset åpningstid gikk ut over sikkerheten for de ansatte. Moss kommune viste seg å være svært handlekraftig og etablerte hva som ble omtalt som tilfredsstillende løsning.

Det var også bekymring for manglende kapasitet og kompetanse dersom en større ulykke skulle ramme byens store industribedrifter. Det var spesielt dårlige lokaler og mangel på utstyr ved røntgenavdelingen som var bekymringsverdig. Industriforeningen rettet en direkte henvendelse til kommunen om dette. Samtidig gikk man sammen med kommunen om en henvendelse til fylkesordføreren om at et nytt sykehus ved Mosseporten måtte bygges. Fylket hadde overtatt sykehuset fra kommunen i 1964.

I flere protokoller i Industriforeningen fremkommer frustrasjon over manglende fremdrift i sykehussaken. Foreningen blir invitert til å utnevne et medlem i en komité som skal arbeide videre med saken. Man takker ja til dette, men det er lett å lese mellom linjene at foreningen har mer tro på å gå direkte på departementet, med hele sin tyngde, for å få klarsignal til å starte byggingen av et nytt sykehus i Moss. Det er mer enn tydelig at industrien i Moss utover på 60-tallet har bygget opp et klart selvbilde og tar stor plass i byplanleggingen.

Kommunen og industrien fikk omsider sitt nye sykehus. Dette ble bygget i 1978 av Selvaag, nettopp ved Mosseporten. I årene som fulgte har mye endret seg, og mange funksjoner er flyttet til det nye sykehuset på Kaldnes. Moss Industri- og Næringsforening er fortsatt opptatt av sykehuset som en del av et godt tjenestetilbud for byens innbyggere. Behovet for øyeblikkelig hjelp er heldigvis redusert dramatisk gjennom bedret sikkerhet for de ansatte.

You might be interested in …