Jubileumsfeiringen 2017

Sist ukes feiring av 70 års jubileet for Moss Industri- og Næringsforening foregikk i hovedtrekk i tråd med kjøreplanen fra 25 års jubileet i 1972. Nytt var imidlertid et åpent faglig seminar i Samfunnsalen i Rådhuset, hvor tilhørerne fikk perspektiver på verden fra blant annet sentralbanksjef Øystein Olsen, professor Victor Norman og Marte Gerhardsen fra Tenketanken Agenda.

Med så mange tunge meningsbærere valgte det internasjonale nyhetsbyrået Reuters å følge både seminaret og den etterfølgende festmiddag på et av byens hoteller (eller Refsnes Gods som vi er vant til å kalle det). Også her var programmet preget av talere med stor tyngde lokalt og nasjonalt. NRK Østfold fant seminaret verd å rapportere fra og stilte opp med flere innslag i sine sendinger. Fyldige rapporter finner man også på hjemmesidene til Østfold Fylkeskommune. Hva hadde så innlederne på hjertet?

Det var bred enighet mellom samfunnsøkonomene om at rentene ville være lave inn i fremtiden. Det år som konsekvens at verdiene må skapes ved arbeid og ikke bare ved å la oppsparte midler, som oljefondet, gjøre jobben. En av innlederne påpekte at folkets samlede kompetanse utgjorde minst 70 % av landets totale formue. Forvaltning, utvikling og anvendelse av denne kompetanse er med andre ord det aller viktigste for å sikre fremtidige generasjoners goder.

Det ble også lagt stor vekt på det norske samfunns fortrinn, ved at vi i stor grad kan stole på hverandre. Denne trygghet er selvfølgelig verdifull i seg selv, men en hyggelig bieffekt er at kostnadene ved alle former for samhandling går ned. Både Victor Norman og Marte Gerhardsen var sterke stemmer for dette. Like samstemte var de i sin bekymring over den populistiske bølge som har skyllet over både Europa og USA de siste årene. Enighet var det også om at drivkraften bak populismen var økende ulikheter mellom fattig og rik.

I den grad man kan trekke en samlet konklusjon etter et slikt seminar, er det at verken olje eller oljefond kan sikre velferden i fremtiden. Det er det bare fortsatt hardt arbeid, innovasjon, omstillingsevne og bred deltagelse i arbeidslivet som kan gjøre. Nettopp dette har vårt agendaen for Moss Industri- og Næringsforening. Den vareproduserende industri, og det øvrige næringsliv, er fortsatt fundamentet for verdiskapningen i regionen vår.

You might be interested in …