Havnestøy og annen støy

Det er alltid spennende å følge med i debattene som går i ulike media. Aktørene i slike debatter kan på sitt beste være både spontane og relevante, – enn skjønt ikke alltid. Det stilles ikke de samme krav til slike debattanter som vi stiller til våre politikere, – nemlig krav til konsekvente og reflekterte synspunkter. Dette blir tydelig i debatten om ulempene ved støy for naboer og andre berørte.

Moss havn er en gjenganger når det klages over støy. Støy fra havnen er en realitet som det kan være krevende å leve med. Moss havn tar dette alvorlig og jobber med å begrense ulempene for sine naboer.

En annen støyende aktør, som for tiden er musestille, er Rygge Sivile Lufthavn. Da den i sin tid ble etablert, som et viktig tilbud til næringslivet i Østfold, var motstanden stor, og bekymringen for støy ble tydelig kommunisert i mediene. Rygge ble noe helt annet enn et tilbud for å bedre konkurranseevnen for det regionale næringsliv. Det ble en flyplass uten norske ruter, og med et stort antall avganger til ulike feriedestinasjoner. Den sivile flytrafikk er for tiden nedlagt, men det er stor entusiasme for å få den reetablert, uten at støyplagene er noe tema.

Da boligene langs bysiden av Mossesundet ble bygget valgte man å legge “Lystbåten” som nærmeste nabo til de nye boligene. Lystbåten, med sin alkoholservering, var forsiktig sagt både støymessig og estetisk temmelig forurensende. Beskjeden til beboerne var klar og samstemt i mediene; Bosetter man seg sentralt må man tåle støy!

Det er langt mindre toleranse for støy fra noen hundre arbeidsplasser rett over på andre siden av Mossesundet. På samme vis er det få som tar til orde for at man i noen grad må tolerere støy fra en havn, selv om den er helt avgjørende for en rekke av regionens bedrifter og arbeidsplasser.

Støyplager skal ikke undervurderes, og den som er kilden til støy har en plikt til å redusere ulempene mest mulig. Vi må imidlertid ha en viss toleranse for at viktige næringsvirksomheter som Moss havn og aktørene på Værven, fra tid til annen vil våre til sjenanse. Vi er på feil vei når det kreves større toleranse for støyende alkoholinntak og feriereisende enn for det verdiskapende arbeidsliv.

You might be interested in …