Byutvikling i et 100 års perspektiv

Samtidig som de fysiske arbeider for ny jernbane startes opp, er det igangsatt en aksjon for å få utredet alternativer til den vedtatte jernbaneløsning. Utfordringen med denne omkampen, er at det er ytterst uklart hva som er målet for nye utredninger. Felles for de fleste kritiske innspill til de vedtatte planer, er dessverre marginalisering eller utradering av havnen.

Moss havn har vært livsnerven for næringslivet i vår region i mer enn 100 år. Det har vært bred enighet og forståelse for havnens betydning og dens plass i bybildet. I jakten på attraktive leiligheter med sjøutsikt er det lett å glemme at vi til syvende og sist lever av våre arbeidsplasser. Nedgangen i landets oljeinntekter bør være en påminnelse om at det meste av vår velstand skapes i store og små bedrifter, som hver eneste dag kjemper om oppdrag og slåss mot kostnader.

Det er selvfølgelig mulig å ytre seg negativt om Moss havn. Det som ikke må overses er at sjøveis transport bidrar til reduserte utslipp ved å erstatte store mengder lastebiltrafikk, selv om lokal havnetrafikk vil gi ulemper inntil Riksvei 19 er utbygd. Havnen bidrar også til lavere transportkostnader for næringslivet i regionen. I et marked med skarp konkurranse er dette helt avgjørende for mange bedrifter. En liten kostnadsøkning kan utgjøre forskjellen på å vinne eller tape en konkurranse. – Og glem ikke at næringslivet ikke deler ut sølv og bronsemedaljer. Man vinner en konkurranse, eller så taper man den.

Det er også et annet aspekt som må inn i debatten, nemlig presset på næringsarealer med utskipningsmuligheter. Ingen visste for 50 år siden at vi i dagens Moss skulle produsere kabler til offshorevirksomhet på gamle Moss Verft, eller at Wärtsilä skulle skipe ut avansert teknologi over Moss havn. Like lite vet vi i dag hva folk skal leve av i Moss om 50 år. Det som imidlertid er sikkert, er at en nedbygging av kaiområder med boliger er irreversibelt i et 100 års perspektiv.

Vi plikter å tenke langt inn i fremtiden. En havn beliggende i en velutviklet kompetanse- og næringsklynge er en fremtidsrettet og knapp nøkkelressurs. Med hvilken rett vil man frata kommende generasjoner i Moss muligheten for et mangfoldig lokalt arbeidsmarked? Rammevilkårene for havnen er dypest sett en avveining mellom våre og kommende generasjoners behov.

You might be interested in …