Inkluderende byutvikling

Inkluderende byutvikling

I byutviklingen må vi alltid ha med oss spørsmålet om hva byen skal være i fremtiden og for hvem. Mange krav til fremtidens Moss bygger på hva man har på sin egen ønskeliste. Når man er godt over halvveis i livet og har god råd, vil ønskene oftest gå i retning av «passe» urbant beliggende, lettstelt leilighet med vestvendt fjordutsikt.

Byutviklingen må imidlertid se forbi dagens seniorgruppe, og ta i betraktning de yngre, barnefamiliene og de med svakere betalingsevne. Moss har en beliggenhet som gir et potensial for enda høyere boligpriser. Vi kan bli det mange ser på som attraktivt, nemlig en soveby med et stort antall pendlere til Oslo. Vi vil garantert klatre på alle nasjonale statistikker over inntekt og sosiale nøkkeltall. Om det er en ønskelig utvikling er et politisk spørsmål og dypest sett et verdivalg som bør løftes frem i debatten om fremtidens by.

Alternativet til en soveby er en mangfoldig by, – en by som tar vare på sine innbyggere uansett hvilken bakgrunn og hvilke forutsetninger de har. Mangfold krever først og fremst et bredt utvalg av boliger og et størst mulig utvalg av lokale arbeidsplasser. Vi bør kunne enes om at byen skal tilby arbeid, bolig, skoler, offentlige og private tjenester og kulturtilbud til alle som vokser opp her eller velger å flytte hit.

Uten en aktiv tilretteleggelse for ulike typer næringsvirksomhet, ender vi i realiteten opp med å sortere ut et stort antall mennesker fra byen vår. Moss havn, effektiv logistikk, den vareproduserende industri og dens omfattende nettverk av underleverandører, er avgjørende for et slikt mangfold.

Noen av oss kan utmerket godt bo i Moss og pendle til Oslo. Andre skal bare bo og er ferdige med sin aktive yrkeskarriere. Yngre mennesker, og spesielt barnefamiliene, er langt mer avhengige av et tilbud av relevante arbeidsplasser lokalt. For en barnefamilie er det svært lite attraktivt, og over tid umulig, for begge foreldrene å pendle til Oslo for å arbeide.

Dette aspektet ved byutvikling kommer ofte i bakgrunnen. Det bør være en prioritert oppgave å sikre et sterkt og bredt sammensatt næringsliv, – ikke bare for næringslivets skyld, men fordi det gir oss en bedre by.