Hvordan går det med Norge?

Valgkampen kan litt forenklet oppsummeres som elendighetsbeskrivelsen som ingen ville tro på. Folk flest har en svært god evne til å sortere og tolke de mange signaler i markedet, pressen, vennekretsen og ikke minst egen økonomi. De vil oftest, som gruppe, treffe ganske godt på fremtidsutsiktene.

NÃ¥ som valget ligger bak oss, er det nyttig å legge bort politikken og forsøke å tegne et bilde av hvor vi står og utsiktene fremover. Det er nettopp dette Handelsbankens anerkjente seniorøkonom Marius Gonsholt Hov gjorde sist uke i et møte med næringslivet på et av byens hoteller, som det heter i en av byens aviser. Med utgangspunkt i valgresultatet, og ikke minst ferske tall fra Norges Banks regionale nettverk, tegnet han et ganske nøkternt bilde av utsiktene for norsk næringsliv og økonomi.

En av de viktigste observasjonene er at den såkalte konsumenttilliten er tilbake til nivåene før oljeprisfallet. Dette viser at nordmenn flest har lagt oljeprisfallet bak seg og har fått tilbake troen på sin egen økonomi. Videre er veksten i verdiskapningen i landet tilbake til normalen, selv om nivået ikke er helt på plass.

En periode etter presidentvalget i USA så det ut til at de amerikanske rentene skulle stige og trekke resten av verden med seg, men som så mye fra den kanten, viste det seg å være «fake news». Alt tyder på at vi i lang tid vil ha lave renter i Norge, og med det en myk landing for boligmarkedet. Utsiktene til fortsatt lav inflasjon trekker i samme retning.

Veksten i norsk økonomi har vært svekket av redusert aktivitet i oljesektoren. Dette har normalisert seg, og denne viktige sektoren gir nå ganske nøytrale virkninger for norsk økonomi. På den annen side ser vi en nedgang i boligbyggingen. Denne har vært en viktig motor for norsk økonomi etter oljeprisfallet, men gir nå mindre drahjelp. Vi går nok også inn i en periode hvor den statlige stimulering av økonomien gjennom en ekspansiv oljepengebruk, vil måtte normaliseres.

Det er likevel ingen grunn til pessimisme. Den globale økonomi er nemlig i en god konjunkturfase. Norske eksportbedrifter, som byen vår har mange av, kan se ganske optimistisk på de nærmeste årene.

You might be interested in …