Hva skaper en god byutvikling i Moss?

Hva skaper en god byutvikling i Moss?

De mest nyttige og konstruktive debattene i Moss kunne handlet om hvordan vi i fellesskap kan utvikle byen, og spesielt sentrum, i en retning som skaper den gode by for innbyggerne. Når dette ikke er tilfellet skyldes det blant annet at viktige grupper som gårdeiere og utviklere, holder trygg avstand til den åpne debatten. Dette er synd, men ytterst forståelig når man ser ordbruk og manglende forståelse for noen viktige sammenhenger.

Det hjelper ikke med planer, uansett ambisjonsnivå, dersom ingen vil eller kan realisere disse. Forestillingen om at «rike onkler» skal stå for utviklingen, er vanlig, men dessverre urealistisk. Moss trenger et stort antall mindre prosjekter som kan fylle hullene i sentrum, pusse opp og fylle tomme lokaler, samt å tiltrekke de små og mellomstore leietagerne som skal skape den mangfoldige og attraktive byen vi alle vil ha. De store utenbys aktørene vil ønske å reise store nybygg for offentlige leietagere utenfor sentrumskjernen, og deretter selge og reise videre til neste by. Vi trenger i like stor grad en innsats av lokale aktører som ser mulighetene i selve sentrumskjernen.

Byutvikling må ha økonomisk bærekraft for å kunne realiseres. Moss kommunes fagfolk viser seg oftest å ha evne til å regne ut den økonomiske realisme i et prosjekt. Våre folkevalgte har derimot en hang til å produsere en lang ønskeliste som gir ledige tomter et evig liv som parkeringsplass. Det er lett å rope på tvangsmidler, men erfaring tilsier at det kommer lite godt ut av dette.

Et absolutt lavmål, fra Bystyrets talerstol det siste året, har vært påstanden om at «man vil ha seg frabedt å bli konfrontert med konsekvensene av sine politiske standpunkter». Dette er en ødeleggende ansvarsfraskrivelse dersom man ønsker at lokale utbyggere skal ta tak i byutviklingen. Det glemmes altfor lett, av de som ikke selv satser sparepenger, nattesøvn og lange dager, at byutvikling er en risikosport. Det er en grunn til den svake utviklingen i Moss sentrum, nemlig at det er helt usedvanlig tungt, risikofylt og tidkrevende. Det tjener ikke saken å rakke ned på utbyggere og tomteeiere, og det hjelper ikke å stille krav som er urealistiske. En rekke utspill om Skoggata er eksempler på dette.

Ønsker vi en god utvikling i Moss sentrum må aktørene, som har mulighet til å bidra, støttes fremfor å rakkes ned på.