Innlegg nummer 100, en stor takk og en liten presisering

Gjennom to år har jeg fått lov å levere 100 innlegg til denne spalten i Byavisa. I den forbindelse er det på sin plass å takke for avisens velvilje og for et overveldende antall hyggelige tilbakemeldinger fra leserne. Det er blitt mange telefoner, eposter og kaffekopper med folk som er enige eller uenige, men som uten unntak har gitt meg ny kunnskap og forståelse for næringslivets muligheter og utfordringer i Moss. Det er en glede å oppleve at de fleste forstår næringslivets betydning og behov.

Denne spalten bærer vignetten «MIN mening». Noe kan tyde på at dette har vært litt for kreativt. Spalten er nemlig ikke «min» personlige mening. Den skal snarere uttrykke meningen til Moss Industri- og Næringsforening (MIN). Foreningen ledes av et aktivt styre og har 100 virksomheter som medlemmer. Foreningen har vedtatt et program og arbeider for en rekke prioriterte saker. Eksempelvis kom storkommune inn i foreningens program for hele 45 år siden, mens samferdsel var tema i foreningens styre allerede ved stiftelsen i 1947. Det er denne foreningens synspunkter som forsøkes formidlet, og ikke «min» personlige oppfatning.

Oftest er det fullt samsvar mellom «MIN» og «min» mening, men jeg har tidligere påpekt i denne spalten at jeg som eiendomsaktør i Møllebyen, har sett store fordeler i en stasjonsløsning lenger nord i sentrum enn hva man nå har falt ned på. Jeg har likevel vært tydelig på at Moss Industri- og Næringsforening har stilt seg bak den vedtatte jernbaneløsning og stasjonsplassering. Hva jeg måtte mene privat er irrelevant. Jeg skjøtter et tillitsverv i foreningen og vil lojalt arbeide for denne foreningens mål. Når det er sagt, kan det legges til at jeg også for egen del har landet trygt på det standpunkt at tiden er ute for Basartaket og Myra-området som stasjonsplassering.

Jeg blir av og til også konfrontert med at jeg har støttet økonomisk en mulig gjenåpning av Rygge Sivile Lufthavn, samtidig som jeg er eiendomsutvikler i Rygge, og kan være tjent med at flyplassen nedlegges. Jeg tror imidlertid at vår region kan ha stor nytte av flyplassen. Da må det være lov å gi lokalsamfunnet prioritet foran snevre egeninteresser.

Jeg vil også i fremtiden avstå fra å bruke denne spalten til meningsutvekslinger og fortsette å ta opp et bredt spekter av saker som angår næringslivet. Eksempelvis vil innleggene fra Bedre Byutvikling bli besvart separat.

You might be interested in …