Moss sentrum og netthandel

Tradisjonelt har vi sett på de bilbaserte kjøpesentrene utenfor bykjernen som den fremste trussel for sentrums utvikling og attraktivitet. Mye tyder på at de som i dag regner seg som konkurrenter, i fremtiden vil få en felles trussel, nemlig netthandel.

Netthandel utgjør foreløpig en ganske liten andel av den samlede handel i Norge. Det er moderate tall når vi ser bort fra kjøp av reiser. Veksten er imidlertid formidabel. I den 5-års perioden vi har bak oss, har varesalg i butikk økt med 15 %, mens netthandel er økt med 78 % fra norske aktører og 225 % fra utenlandske (Virke). De bransjene som øker sterkest innen netthandel er elektro, klær og sko, mens sportsutstyr kommer sterkt.

Volumet er foreløpig begrenset, men vi skal likevel ha i bakhodet at bruk av ny teknologi har en tendens til å vokse med stigende fart. Det går tilsynelatende smått i begynnelsen, men når det først får fotfeste vil det komme med så stor styrke at det vil endre folks adferd og dermed hele markedet.

Nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og netthandel. Det bygges også opp stadig mer effektive løsninger for hjemkjøring av alt fra ferske matvarer til klær og sko. Den unge og urbane del av befolkningen ligger allerede langt foran den eldre garde i bruk av netthandel. Vi er med andre ord på vei inn i en brytningstid for både byene og de bilbaserte kjøpesentra. I USA, som selvfølgelig har mest kjøpesenterareal pr. innbygger, er kjøpesenterdøden allerede i gang.

Moss sentrum har i mange år hatt stor handelslekkasje på grunn av den planløse overetablering av kjøpesentra utenfor bykjernen. Den utvikling vi er på vei inn i, med netthandel, kan åpne for nye muligheter for Moss sentrum. Handel vil det fortsatt være, men et bysentrum kan by på kvaliteter som de bilbaserte kjøpesentrene ikke har. Det dreier seg om kulturopplevelser, kunst, estetikk, mangfold, pop-up aktiviteter og ikke minst mat og drikke.

Den flotte jobben som er påbegynt av Moss i Sentrum, er derfor helt avgjørende for at sentrumskjernen skal kunne takle nye utfordringer og være en attraktiv møteplass. Videre må det utvikles en mer sømløs overgang til Møllebyen og Verket, slik at det samlede kultur- og restauranttilbud i denne bydelen inngår som en integrert del av Moss sentrum. Gangbroen som bygges over elven er et godt tiltak i denne sammenheng.

You might be interested in …