Er Østfold med?

Er Østfold med?

For snart 20 år siden ble jeg bedt av Næringsdepartementet om å bidra til å bygge opp et nytt statlig investeringsfond som skulle sprøyte store mengder risikovillig egenkapital i næringslivet gjennom såkalte «fond-i-fond». Nå er det kjent som Argentum og har vokst seg til en solid og viktig spiller i norsk næringsliv.

Det var en interessant erfaring å håndtere store summer av fellesskapets midler. Det tiltrakk naturlig nok interesse fra både private og offentlige aktører. I arbeidet med Argentum var det spesielt fylkeskommunenes næringsavdelinger som var aktive for å vise frem sine aktører og teste mulighetene for et samarbeid. I løpet av noen uker kom det invitasjoner fra samtlige norske fylker, med ett unntak, – og det gis ikke poeng for å gjette hvilket.

Rett før jul fikk jeg den samme oppgaven med et nytt stort statlig fond (foreløpig med navnet Fornybar AS) som skal investere bredt i selskaper, teknologier og løsninger som bidrar til å redusere utslipp av klimagasser. Dette fondet kan investere både i andre fond og i enkeltselskaper, men bare i samarbeid med private aktører.

Historien er i ferd med å gjenta seg. Flertallet av regionale aktører og næringsavdelinger i fylkene har vist interesse. Heller ikke denne gangen ser det ut til at Østfold er på ballen. Fornybar AS skal sitte i Rogaland, men skal dekke hele landet. I Østfold har vi sterke aktører innen fornybar energi, teknologi for effektivisering av energiproduksjon, distribusjon og økonomisering. Felles for de aller fleste prosjekter er et utfordrende kapitalbehov, men kanskje ikke i Østfold.

Med Jeløy i fokus har vi fått ny regjering, men også der er det noe som skurrer. Ingen av de 20 statsrådene er fra Østfold. Og slik har det vært siden Ingjerd Schou var sosialminister for snart 15 år siden. Enkel hoderegning tilsier at et fylke som har 6 % av landets befolkning, i gjennomsnitt burde ha litt over én statsråd til enhver tid.

Den kritikk som er kommet mot sammensetningen av regjeringen, dreier seg slett ikke om fraværet av statsråder fra Østfold, men om manglende representasjon av minoritetsgrupper. I Østfold har vi imidlertid utmerkede mennesker som både kan representere minoriteter og fylket sitt. Når dette nærmest aldri skjer, er det lov å spørre om vi i Østfold sliter med manglende evne til å fremsnakke hverandre.