Professorer, monstre og Moss havn

Professorer, monstre og Moss havn

Planene for Moss havn begynner å ta form, nå som jernbanens behov er avklart. Som så ofte viser det seg at den mest spissformulerte kritikken og de dystreste spådommene gjøres til skamme når planene konkretiseres. Det er lett å dele ut karakteristikker som begynner med «monster», så snart noe skal planlegges.

Moss havn varslet allerede for flere år siden at de ville ligge helt i teten når det gjelder å ta i bruk moderne løsninger for å effektivisere havnen, redusere arealbruken og minske ulempene for omgivelsene. Etableringen av en «dry port» langs Vålerveien er sentral i arbeidet med å areal-optimalisere havnen. Moss havn er også en foregangsbedrift med sitt arbeid for å teste ut mulighetene for autonome elektriske trucker for flytting av containere fra havnen til «innlandshavnen».

Nå som planene for den fremtidige havn konkretiseres, ser vi ingen «monsterhavn», men en svært moderat utvikling. Det som i disse dager vises frem på Bylab, innebærer ingen igjenfylling av Værlebukta, snarere en forsiktig trinnvis utvikling, som kanskje også viser seg å kunne ytterligere modereres.

Det er videre verd å merke seg at den planprosessen som er i gang, er åpen og inkluderende. Alle har vært invitert til å gi innspill, og nå går prosessen videre med runder med politisk behandling og deretter offentlig ettersyn. Tiden er inne for å gi Moss havns styre og ledelse anerkjennelse for både de foreslåtte løsninger og for en åpen prosess. De har gjort kloke, langsiktige og samfunnsmessige avveininger av de ulike kryssende interesser, som alltid vil være knyttet til sentral infrastruktur.

Det vil fortsatt være uenighet om havnens berettigelse, men det tjener ikke motstandernes sak at de får støtte av professor Karl Otto Ellefsen, som deltok i Bane Nors konferanse i Oslo forleden. Han tror ikke befolkningsveksten blir så stor som det planlegges for i byene langs jernbanen. Samtidig vil han ikke avgi arealer til havn i Moss. Dette henger så dårlig sammen at hans innrømmelse av egen inkompetanse er på sin plass.

For byens næringsliv, både dagens og fremtidens, er en moderne og effektiv havn viktig. For oss alle er den forskjellen på en levende by og en soveby.