Korrupsjon og slikt

Avisspalter og sosiale medier preges fra tid til annen av direkte beskyldninger eller mer dulgte antydninger om «korrupsjon», men aller helst brukes beslektede ord som «hestehandel», «kameraderi», «samrøre» eller «vennetjenester». De fleste forstår at slikt kan medføre rettslig forfølgning, og gjør gjerne noen litt ubehjelpelige forsøk på å pakke inn sine beskyldninger for å unngå rettslige reaksjoner. Det kan si noe om manglende ryggrad, men en større del av forklaringen ligger nok i manglende forståelse for alvoret som ligger i slike beskyldninger.

Korrupsjon er svært uheldig og skadelig for samfunnet. Det undergraver den tillit mellom mennesker og til det offentlige som samfunnet vårt er bygget på. Dette har vært tema i denne spalten flere ganger tidligere. Høy grad av tillit gjør at vi bruker begrenset med tid og krefter på å sikre oss mot ulovligheter, det reduserer transaksjonskostnadene og gir oss et samfunn med sosial mobilitet og effektiv bruk av ressursene. Nettopp derfor er strafferammen for grov korrupsjon 10 års fengsel. Det er det samme som for voldtekt. Dette er en klar melding fra lovgiverne om hvordan samfunnet ser på korrupsjonens skadevirkninger.

Det er dessverre grunn til å tro at det forekommer korrupsjon i Moss. Dette er ingen beskyldning, det er snarere statistikk. Både den politiske og administrative ledelse i Moss kommune har et bevisst forhold til dette, uavhengig av hvem som til enhver tid har ordføreren. Det jobbes også systematisk gjennom intern og ekstern revisjon med å bygge både kultur og rutiner for å sikre at vi fortsatt kan ha tillit til kommunen. Det samme skjer i næringslivet. Man skal ha har et svært distansert forhold til norsk næringsliv om man ikke har fått med seg den sterke satsningen man har hatt de seneste årene for å komme korrupsjon, ulovlig prissamarbeid og andre ulovligheter til livs.

Ekkoet fra kommentarspalter og sosiale medier står i en grell kontrast til dette. Ord som korrupsjon og beslektede uttrykk, er gått inn i det generelle skjellsord-vokabular. I betraktning av at lovgiverne likestiller strafferammene for voldtekt og korrupsjon, bør man kanskje forvente at beskyldninger om voldtekt møtes med den samme skuldertrekning. Voldtekt foregår også i byen vår. Tiden er kanskje moden for å teste om domstolene synes udokumenterte beskyldninger om korrupsjon er noe man skal måtte tåle, eller om det går en grense også for slikt.

You might be interested in …