Det ansettes i industrien

Det ansettes i industrien

Det er få næringer som kan måle seg med industrien når det gjelder å sysselsette et bredt spekter av arbeidstagere. I en situasjon hvor boligbyggingen har bremset litt, vil oppmerksomheten rettes mer mot industriens evne til å vinne kontrakter, øke aktiviteten og dermed ansette flere mennesker.

Det er med glede vi har sett at norsk, eksportrettet næringsliv har rettet ryggen, først etter finanskrisen og senere etter oljeprisfallet. Mye av den forventede veksten i sysselsettingen er imidlertid blitt skjøvet ut i tid gjennom strenge kostnadstiltak, automatisering og rasjonalisering. Det kan nå se ut til at det meste av slike «gevinster» er tatt ut slik at en videre vekst vil medføre en økning i antall ansatte.

Jeg har de seneste ukene besøkt mange av byens bedrifter for å levere ut Mossefirkort. Disse går til samtlige ansatte, så et nærliggende spørsmål er hvor mange ansatte bedriften nå har. Det har vært en vekker og en glede. Svært mange av bedriftene har ansatt til dels mange nye medarbeidere i første kvartal. Blant disse er flere av de største bedriftene i byen. Det er vanskelig å finne eksakte tall for hele næringslivet i Mosseregionen, men utviklingen er åpenbart positiv. Vi vet også at det er en fast multiplikator mellom ansatte i den vareproduserende industri og i det store antall leverandører til disse. Effekten på den samlede sysselsetting i regionen, av ordreinngangen til industrien, er derfor betydelig.

Det vi ser nå, står i skarp kontrast til de mange negative spådommer for industrien gjennom mange år. Vi vil nok fortsatt se at næringslivet er under sterk konkurranse fra lavkostland. Dette vil bli møtt av stadige omlegginger, ny teknologi og produktutvikling. Den massive utflagging av industrien er det heldigvis grunn til å tro er over. Vi kan snarere vente en jevn aktivitet og sysselsetting i industrien fremover, men selvfølgelig med mange utfordringer innen enkeltmarkeder.

Med et slikt fremtidsbilde blir rekruttering av nye kull med unge mennesker med relevant utdannelse svært viktig. – Ikke bare for næringslivet, men også for en ny generasjon som vil søke jobber som passer deres interesser. Et godt og bredt arbeidsmarked er vanskelig å tenke seg uten industrien og dens leverandørnettverk.