Egenkapital til lokale bedrifter

Det er et tilbakevendende tema i lokalt næringsliv at det er tungt å finansiere oppstart av nye virksomheter eller vekst i eksisterende. Dette har vært tema for et stort antall konferanser og mange kilometer med avisoppslag. Også i denne spalten har disse utfordringene vært en gjenganger. Det hjelper nemlig ikke med høy kompetanse, arealer og oppfinnsomhet dersom man ikke får finansiert virksomheten. Knapphet på risikokapital vil etter alle solemerker fortsette å være utfordrende også i fremtiden, men de siste par årene har det vært enkelte lokale lyspunkter.

Et av disse, som ble forbigått i stillhet i den lokale presse, var opptak av Gentian til notering på Oslo Børs’ nye liste, kjent som Merkur. Denne listen var en ganske djerv nyskapning, som for øvrig børsdirektøren presenterte for byens næringsliv i et eget medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Formålet med Merkur er nettopp å gi bedrifter i en tidlig fase et lavterskeltilbud for å nå de større kapitalmarkedene. Gentian har lykkes svært godt med sin notering og blitt nærmest en favoritt blant de mer risikovillige profesjonelle investorer.

En annet viktig kilde til risikovillig finansiering er såkalt venturekapital. Minst to innovative lokale bedrifter har sikret seg solid finansiering for vekst og utvikling gjennom å få anerkjente Viking Venture med på eiersiden, nemlig View Software og Skooler. Trondheimbaserte Viking Venture er kjent for aktivt eierskap, høy kompetanse og spesialisering innen IT-næringen. Dette er en svært spennende utvikling fordi den kan vise vei også for andre lokale bedrifter. Det vil være en stor fordel for byen, dens gründere og entreprenører om det spres et rykte om at det Moss investorene skal reise til for å finne lønnsomme bedrifter å investere i.

En tredje kilde til risikokapital, men da i den aller tidligste fase, er såkornfond. Etter initiativ fra Moss Industri- og Næringsforening gikk en rekke velvillige aktører, spesielt med Sparebank 1 Østfold Akershus i front, sammen om å etablere Østfold Follo Nyskapingsfond. Ideen er å fordele investeringene på et større antall oppstartsbedrifter slik at man kan ta svært høy risiko i enkeltinvesteringer, men likevel holde den samlede risiko på et noenlunde akseptabelt nivå. En håndfull oppstartsbedrifter som Homeboxx, Tiny Mesh og andre, har fått verdifull egenkapital fra dette lille fondet.

På mange måter er dette en ny og lovende utvikling for vår region. Mosseregionen er blitt mer synlig og anerkjent i hovedstadens kapitalmarkeder. Videre er vi i ferd med å bryte en barriere ved at det er økt vilje til å gå sammen om å finansiere nyskapning. Dette er gode trender som må forsterkes og videreutvikles. Gode forbilder som Gentian er gull verd i denne sammenheng.

 

You might be interested in …