Sommerhilsen 2018

TIL ALLE MEDLEMMER I

MOSS INDUSTRI- OG NÆRINGSFORENING

Moss, 20. juni 2018

Vi har så langt hatt mer sommervær i mai og begynnelsen av juni enn vi hadde i hele 2017. Det er det all grunn til å bare nyte, ikke minst når solen også synes å skinne på det meste av regionens næringsliv.

Tradisjonen tro kommer det et sommerbrev fra Moss Industri- og Næringsforening (MIN), men først en liten redegjørelse for MIN og personvern. De nye reglene for personvern (General Data Protection Regulation – GDPR) trer i kraft 1. juli. Vi plikter i den forbindelse å gjennomgå og redegjøre for de prinsipper som ligger til grunn for foreningens behandling av personopplysninger.

MIN oppbevarer kun kontaktdata (epost og telefonnummer) på sine medlemmer, samt de politikere og kommunalt ansatte som mottar informasjon og invitasjoner til foreningens møter. MIN har videre alltid hatt som prinsipp ikke å dele medlemslister eller kontaktdata med andre. Oversikt over medlemmene finnes på foreningens nettsider, (www.mossindustriforening.no). Der finnes også en redegjørelse for vår policy for behandling av data.

Du vil fortsatt motta nyhetsbrev og invitasjoner for MIN, men kan melde deg av mottakslisten ved å sende en epost til post@industriforening.no.

Markedet

For å ta det generelle bildet for norsk næringsliv først, kan vi konstatere at vi er inne i en periode med stigende konjunkturer. For et par år siden så det ut til at boligbyggingen skulle fylle tomrommet etter en hardt presset oljeservice-industri. Nå har imidlertid salget av nye boliger bremset ganske kraftig og dermed er igangsettelsen og produksjon av nye boliger redusert. Stimulansene fra boligbyggingen i norsk økonomi er dermed i ferd med å tape seg. Nå har vi en helt ny situasjon hvor oljeprisen er tilbake på omkring UDS 70 pr. fat og en oljeservice-industri som begynner å få opp farten igjen.

Vi kan nå glede oss over at særlig det eksportrettede næringsliv opplever økt aktivitet, etter å ha slitt først med finanskrisen og senere med oljeprisfallet. Motoren i den oppgang vi er inne i nå, kommer i stor grad utenfra. Store deler av verden har greid å få orden på egen økonomi og fått en sunn vekst. Mange av våre store handelspartnere har gjennomført omfattende programmer for å stimulere næringslivet gjennom reduserte skatter og økt tilgang til lån. Verdensøkonomien hadde således i fjor en vekst på et normalnivå, og forventningene til 2018 er en ytterligere vekst.

Våre lokale bedrifter

Som daglig leder i MIN har jeg regelmessig kontakt med flertallet av byens større bedrifter og mange av de mindre. Med svært få unntak meldes det om god aktivitet, rekordstore ordrereserver, økt antall ansatte og vansker med å skaffe folk. Enkelte av de største bedriftene i byen har økt antall ansatte med 20 – 30 % bare i første halvår.

Det er vanskelig å finne eksakte tall for hele næringslivet i Mosseregionen, men utviklingen er åpenbart positiv. Vi vet også at det er en fast multiplikator mellom ansatte i den vareproduserende industri og i det store antall leverandører til disse. Effekten på den samlede sysselsetting i regionen, av ordreinngangen til industrien, er derfor betydelig. Vi skal heller ikke se bort fra de positive ringvirkninger av store utbyggingsprosjekter som Verket og en rekke store og små boligprosjekter.

Det er også verd å merke seg de ulike kapitalmarkeders interesse for lokale bedrifter er økende. Eksempler er Gentian med sin børsnotering, View Software som har fått inn Viking Venture som ny hovedeier, og Homeboxx som er sikret finansiering blant annet gjennom Østfold Follo Nyskapingsfond og Innovasjon Norge. Dette er eksempler på at det finnes mange løsninger for å finansiere lokale bedrifter bare de er tilstrekkelig innovative og synlige. Børsen, venturefondene og såkornfond er alle viktige kilder til å finansiere de lokale gründere og entreprenører.

Året som kommer

Norsk næringsliv opplever sterke vekstimpulser fra verden omkring oss. Dette skjer samtidig med at oljeprisen langt på vei har funnet tilbake til gamle høyder og investeringene i Nordsjøen tar seg opp igjen. Investeringsaktiviteten skal ikke langsiktig opp på de toppnivåene vi så rett før oljeprisfallet, men det ligger et betydelig etterslep som vil gi leverandørene i denne sektoren en etterlengtet vekst. Mye av den forventede veksten i sysselsettingen er imidlertid blitt skjøvet ut i tid gjennom strenge kostnadstiltak, automatisering og rasjonalisering. Det kan nå se ut til at det meste av slike «gevinster» er tatt ut slik at en videre vekst vil gi en økning i antall ansatte.

Det er som alltid noen skyer på himmelen. En av disse er en sterkere kronekurs som rammer konkurranseevnen for norske bedrifter. Vi ser også en økning i de amerikanske rentene, noe som oftest vil smitte over på det meste av verden. Dette er naturlige mekanismer i en markedsøkonomi og vil være håndterbart for næringslivet så lenge endringene ikke kommer for brått.

Det vi ser nå, står i skarp kontrast til de mange negative spådommer for industrien gjennom mange år. Vi vil fortsatt oppleve at næringslivet er under sterk konkurranse fra lavkostland. Dette vil bli møtt av stadige omlegginger, ny teknologi og produktutvikling. Den massive utflagging av industrien er det heldigvis grunn til å tro er over. Vi kan snarere vente en jevn aktivitet og sysselsetting i industrien fremover, men selvfølgelig med mange utfordringer innen enkeltmarkeder.

I vår region vil den vareproduserende industri, som alltid, være motoren som sikrer sysselsetting, både direkte og i enda større grad indirekte, gjennom leverandørnettverket og sektoren for privat tjenesteyting.

Det nærmer seg 2019 med kommunevalg og en spennende kamp om hvem som skal styre utviklingen i nye Moss kommune. Moss Industri- og Næringsforening er godt i gang med dialogen med partiene og opplever at interessen er stor hos våre politikere for å lytte til næringslivets ønsker og behov på vei inn i storkommunen.

Mossefirkort

Vi har trykket opp ytterligere 5.000 kortstokker i tillegg til de første 5.000 som gikk ut på et øyeblikk. Dersom noen av våre medlemmer ikke har mottatt Mossefirkort, eller trenger flere, er det bare å ta kontakt med foreningen på post@industriforening.no.

Høstens medlemsmøter

Datoer for høstens medlemsmøter er satt til 11. september, 16. oktober og 27. november. Programmet er som følger:

  1. september: Temaet for kvelden er status på norsk økonomi. Det blir enda et gjensyn med Handelsbankens seniorøkonom Marius Gonsholt Hov som også tidligere har gitt våre medlemmer en meget god innføring i norsk økonomi og treffsikre spådommer for fremtiden.
  2. oktober: Denne kvelden får vi besøk av Hanne Bjørk, Forskningsdirektør for Forsvarets forskningsinstitutt, som vi gi en presentasjon om;
  • Hvilken betydning har norsk forsvarsindustri for å sikre vår nasjonale forsvarsevne?
  • Hvordan har lille Norge lyktes med å utvikle noe av verdens mest avanserte forsvarsmateriell, og hvordan får vi markedsadgang på et proteksjonistisk internasjonalt forsvarsmarked?
  • Hvilke utviklingstrekk ser vi i dag som får betydning for forsvarssektorens evne til å lykkes med innovasjon og industriutvikling i fremtiden?
  • Hvordan kan norske kompetansemiljøer og norsk industri bidra til å ta frem materiell og løsninger Forsvaret trenger for fremtiden?Det bør være svært relevant for hele næringslivet og våre politikere å få en innføring i hvordan en av landets mest vellykkede samarbeid mellom forskning, industri og forsvar er organisert.

27. november:  Tema for kvelden er «Smarte bedrifter». Vi får besøk av Manager Facilities Rolf Joar Hammersborg og Senior Engineer Facilities Tore Ekaas fra Aker Solutions.

  • I et samarbeid mellom Norsk Industri og Siemens har man kåret «Norges smarteste industribedrifter». Vår lokale bedrift Aker Solutions landet på en imponerende andreplass kun slått av Thermo Fisher Scientific. Vi får en grundig innføring i hva som har brakt denne bedriften til toppskiktet blant de mest innovative bedriftene i Norge.

Sett av disse datoene allerede nå.

De beste ønsker om en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen

 

Widar Salbuvik

 

You might be interested in …