Et viktig 100-års minne

I år er det 100 år siden familien Heilmann overtok som eiere i Moss Aktiebryggeri. Det startet med Alfred Rossing Heilmann. Han ble født i Trondheim i 1877 og kom til Moss med bryggeriutdannelse fra Tyskland og flere års erfaring som bryggerimester ved Toten Bryggeri. Fra 1918 gjennomførte han store forandringer og moderniseringer av bryggeriet, og fra samme år endret han navnet til Moss Bryggeri. Kjente produkter som Moss Maltekstrakt kan føres helt tilbake til hans tid i bryggeriet.

Noen år senere kjøpte han Henrich Gerners gate 8,9 og 10 som har vært familiens og bryggeriets base siden, og som gjennom fredning og mangeårig innsats av tre generasjoner i dag er en av byens viktigste bærere av historie.

Mange av dagens mossinger kjente sønnen, Carl Alfred Rossing Heilmann, som ble født i Gudegårdens 2. etasje 25. mars 1916. Han gikk sin folkeskole og middelskole i Moss og tok artium som privatist på Grimeland skole i 1934. Han var for øvrig en meget kompetent bryggerimann med praksis fra Mannheim bryggerimaskinfabrikk, Ringnes, Schou og Frydenlund bryggerier, Løwenbrau i München og i Budapest, samt praksis fra både Tuborg og Carlsberg. Han toppet sin omfattende praksis med bryggerihøyskolen i København og overtok som bryggerimester i 1940, og som eier etter sin fars død i 1950.

Under Carl Alfred Heilmanns ledelse fikk Moss Bryggeri en blomstringstid. I 1948 ble det reist nytt bygg med fyrrom og verksted, og ikke minst ble det lagt til rette for bedre forhold for de ansatte. I 1955 ble det utvidelser med tapperi og lager, og etter hvert ble de gamle produksjonslokalene erstattet av moderne bygg. Maltblokkene, som fortsatt finnes i handelen, ble igangsatt på 60-tallet under hans ledelse.

Bryggeriet ble drevet frem til 1992 av familien Heilmann. På sitt største hadde de 60 ansatte og en omsetning på 60 millioner kroner (1988). Det var samtidig landets minste selvstendige bryggeri og landets nest eldste etter Aass i Drammen.

I dag er dette minner, men det er samtidig en historie som kan lære oss noe om initiativ, risikovilje og verdien av langsiktig eierskap over generasjoner. Dagens Heilmann-familie har lagt til rette for et bryggerimuseum og på faglig kompetent vis tatt vare på en av byens viktigste fredede bygninger. Dette er et 100-års minne som fortjener honnør til alle de tre generasjoner, som på ulikt vis har bidratt til at byen har en spennende historie og godt ivaretatte attraksjoner.

You might be interested in …